1395/10/26 - 11:19
کدام سازمان از کارمندانش برای ارتقاء آموزش پول می گیرد!؟معلمان که سال هاست از تبعیض و تفاوت بین وزارتی و حتی درون وزارتی رنج می برند و وعده های گره گشایی معیشتی نیز با وجود اجرای بد و نیمه کاره ی طرح رتبه بندی در مورد آنان تحقق نیافته است؛ این بار شاهد یک تبعیض جدیدند و می پرسند که کدام سازمان برای ارتقاء آموزش و مهارت کارکنانش از آنان پول دریافت می کند؟!
1395/10/26 - 10:40
ضمن خدمت مجازی زمینه ساز ایجاد مافیا و سو استفاده اقتصادی
1395/07/13 - 09:38
کاربر لاله های زهرا
1395/05/20 - 12:54
کاربر میدان داران فرهنگ خانم زارعی
1394/11/11 - 14:52

عضویت در خبرنامه

Stay informed on our latest news!

Subscribe to عضویت در خبرنامه feed

پربازدیدها

تعداد مشاهده: 249
تعداد مشاهده: 233
تعداد مشاهده: 198