1394/07/01 - 08:24
1394/06/22 - 10:01
آنان از نسل معلمان بزرگ و راستینی بودند که ندای آزادی و آگاهی سر دادند و پیام آوران و مروجان روحیه ی ایثارگری در جامعه می باشند، پاسداشت مقام والای آنان تکریم ارزش هایی چون خدامحوری، دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، صداقت و انجام تکلیف است.
1394/06/03 - 12:59
1394/04/15 - 10:16

صفحات

عضویت در خبرنامه

Stay informed on our latest news!

Subscribe to عضویت در خبرنامه feed

پربازدیدها