پنجشنبه, 05/10/1398 - 21:59 mazandaran-admincb

معاون آموزش و پرورش در جلسه هم‌اندیشی معاونان توسعه مدیریت «قطب 5» کشور در محمودآباد: رشد 32درصدی درآمد آموزش و پرورش مازندران نسبت به سال قبل

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش در جلسه هم‌اندیشی معاونان توسعه مدیریت «قطب 5» کشور در محمودآباد گفت: درآمد اختصاصی آموزش و پرورش مازندران در چهارماه نخست سال۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشد قابل توجهی به میزان ۳۲ درصد داشته است.
معاون آموزش و پرورش در جلسه هم‌اندیشی معاونان توسعه مدیریت «قطب 5» کشور در محمودآباد: رشد 32درصدی درآمد آموزش و پرورش مازندران نسبت به سال قبل

« مهدی عابدی» در جلسه هم‌اندیشی معاونان توسعه مدیریت «قطب 5» کشور در محمودآباد گفت: دراجرای بند د تبصره ۹ وآیین نامه اجرایی آن ضرورت دارد برای پروژه های باهزینه بسیار بالا کمیته ویژه ای با هماهنگی  استان مورد تقاضا در وزارت آموزش وپرورش ( معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع ) تشکیل شود تا نسبت به رفع موانع حقوقی و قانونی اجرای آیین نامه برای طرح مورد نظر استان اقدام گردد.

وی در ادامه افزود: فلوچارت اجرایی آیین نامه توسط معاونت متبوع طراحی وتدوین گردد تا همه استانها براساس فلوچارت طراحی شده اقدام نمایند.

این مقام مسئول بیان کرد:  درآمداختصاصی آموزش و پرورش مازندران در چهارماه نخست سال۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشد قابل توجهی به میزان ۳۲ درصد داشته است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران در پایان افزود: پیشنهاد می شود به استان‌ها اجازه داده شود با استفاده ازظرفیت اوراق تسویه برای تامین هزینه های جاری اجرای آیین نامه (استانداری با همکاری امور اقتصادی ودارایی )(هزینه های طراحی نقشه ها ، مازاد تراکم و...)اقدام کنند.

برچسب
مطالب مرتبط