چهارشنبه, 11/16/1398 - 19:51 azgharbi-admincb

برگزاری نهضت روشنگری ویژه فرهنگیان نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش ارومیه

ضمن تبریک ایام الله دهه فجر و گرامی داشت روح شهیدان با اشاره تربیت نسل آینده که مهمترین زمان 15 سال اول میباشد ایشان به نقل از استاد اشرف استاد دانشگاه کمبیریج بیان کردند که فرزندان را بر 3 اصل توحید و نبوت و معاد تربیت کنید به گفته خود اشرف این سخنان را علامه ... فرمودند .
برگزاری نهضت روشنگری ویژه فرهنگیان نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش ارومیه

در قسمت دوم با توجه به فروپاشی خانواده در غرب گفتن 7 نفر از یهودیان که بهتر است آنان را شیطان پرستان بنامیم در 24 خط برنامه سلسطه خود بر  جهان را در برنامه دارند و برای همان خودشان باید پاک و خویشتندار باشند با بتوانند حکومت کنند . امروزه گروهی به نام جنبش دختران خویشتندار خواستار برگشت به صد سال قبل هستند که حیاء و عفت در آنجا بود و از اینکه زنان امروز عریان و بی حجاب شده اند اعترافی دارند و در پارک ها انجمن هایی برگزار میکنند و STOP به آن را میگویند .

همانگونه که با بی حیایی اندلس را خاموش کردند خواهان سلطه بر جهان اسلام به روش اندلسی هستند .

برچسب
مطالب مرتبط