انتشار یافته: 0
شماره مطلب: 11492
12:06
اقتصاد مقاومتی را از شعارزدگی خارج کنیم

اقدام و عمل فرهنگیان در تحقق اقتصاد مقاومتی

مسئولیت فرهنگیان در قبال تحقق اقتصاد مقاومتی به دلیل تماس مداوم و مستقیم آنان با دانش آموزان از یک سو وتماس و اثرگذاری غیرمستقیم بر خانواده های دانش آموزان از سوی دیگر بسیار مهم و قابل توجه است. گفتمان سازی، فرهنگ سازی و مطالبه گری از جمله مهم ترین وظایف فرهنگیان در این زمینه است.
نسخه مناسب چاپ

مریم ضیایی- پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان: رهبر معظم انقلاب اسلامی به رسم هر ساله، امسال نیز در پیام تبریک نوروزی خود، سیاست شاخص سال را با انتخاب نام ، اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، تعیین نمودند.

اصطلاح اقتصاد مقاومتی نخستین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح شد؛ در این دیدار، مقام معظم رهبری « اقتصاد مقاومتی» را مترادف کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل « فشار اقتصادی دشمنان» و « آمادگی کشور برایی جهش» را معرفی نمودند. اما متاسفانه با گذشت بیش از 5 سال از طرح موضوع ، اقتصاد مقاومتی در حد شعار و تئوری باقی مانده و به میدان عمل مسئولان وارد نشده است.

اقتصاد مقاومتی را باید در دایره اقتصاد مقاومتی بررسی نمود، در اقتصاد اسلامی، اعتلای معنوی انسان ها، عدالت اقتصادی، استقلال اقتصادی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی از مهم ترین اهداف است و این شاخه از اقتصاد با اقتصاد لیبرل و سرمایه داری تفاوت های بنیادین، هم در هدف و هم در ابزار دارد.

نهادهای اقتصاد سرمایه داری با شرایط دینی و ملی و نیز منافع مردم کشور ما قابلیت انطباق ندارند و به کار گرفتن ابزارهای اقتصاد لیبرال در کشور باعث ایجاد شکاف طبقاتی و ضربه پذیر شدن اقتصاد ملی در زمان بروز فشار بین المللی ناشی از تحریم ها شده است.

فقدان خودباوری در ایجاد یک مدل اقتصاد ملی و اجرای آن و وابستگی فکری به دانش اقتصاد لیبرال سبب شده است تا مدل نوین و تاثیرگذار اقتصادی که رهبر انقلاب آن را اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده اند؛ مورد غفلت واقع شود. اقتصاد مقاومتی تنها درمان اقتصاد بیمار و وابسته کشور است که برنامه ریزی در جهت عملی کردن آن موجب رشد و شکوفایی کشور خواهد شد.

اصول اقتصاد مقاومتی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به این شرح است: 1- مردمی کردن اقتصاد 2- کاهش وابستگی به نفت 3- توسعه صنایع دانش بنیان 4- مدیریت مصرف 5- استفاده حداکثری از زمان،منابع و امکانات.

رهبر انقلاب در توضیح مفهوم اقتصاد مقاومتی و وظیفه عمومی اجرای آن می فرمایند: « اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، بهمعنای در لاک خود فرو رفتن نیست؛ یک معنای کاملا معقول تر و عمیق تری دارد که قابل فهم و قابل دفاع است و علاج هم همین است.... اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم ساختن پایه های اقتصاد، یکی از وظایف عمومی امروز ما است و همه می توانند در آن نقش ایفا کنند، هم مسئولین و مسئولین قوای سه گانه، هم آحاد مردم، هم کسانی که دارای مهارت کارند، هم کسانی که دارای سرمایه اند، هم صاحب نظران »

بنابر تکلیفی که رهبر معظم انقلاب بر دوش آحاد مردم در تحقق عملی اقتصاد مقاومتی قرار داده اند؛ لازم است که بررسی شود فرهنگیان و بالاخص فرهنگیان بسیجی به عنوان یک قشر مهم و تاثیرگذار جامعه چه وظایف عملی در تحقق آن دارند.

به نظر می رسد مسئولیت فرهنگیان در قبال تحقق عملی اقتصاد مقاومتی به دلیل تماس مداوم و مستقیم آنان با دانش آموزان از یک سو وتماس و اثرگذاری غیرمستقیم بر خانواده های دانش آموزان از سوی دیگر بسیار مهم و قابل توجه است.

اما اقدام عملی فرهنگیان برای تحقق اقتصاد مقاومتی چیست!؟ در پاسخ به این سوال، سه وظیفه مهم را می توان برای فرهنگیان احصا نمود: 1- گفتمان سازی 2- فرهنگ سازی 3- مطالبه گری.

قدم اول در گفتمان سازی در اقتصاد مقاومتی، تبیین صحیح این اصطلاح است. در بسیاری از موارد در اثر تبلیغات سوء دشمن یا افراد ناآگاه، اقتصاد مقاومتی در بین مردم به معنای اقتصاد ریاضتی و بستن دروازه کشور بر روی تعامل جهانی تعبیر می شود و حتی مثال کشور کره شمالی طرح می شود در حالی که واقعیت امر این است که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درون زا است نه یک اقتصاد درون گرا. بنابراین لازم است مفهوم صحیح و ملموس و آثار مهم اقتصاد مقاومتی تبیین شود.

رهبر انقلاب در خصوص ضرورت گفتمان سازی در اقتصاد مقاومتی می فرمایند: « خیلی ها از اقتصاد مقاومتی.. اطلاع ندارند؛... ما اگر می خواهیم یک خواسته ای تحقق پیدا کند، قدم اول این است که این خواسته را به صورت یک گفتمان پذیرفته شده در بیاوریم؛ مسئله (تولید) علم از همین قبیل بود که یک گفتمان شد و به طور طبیعی وارد جریان عملی شد، عملیاتی شد و به صورت یک جریان درآمد؛ این مسئله هم همین جور است»

فرهنگ سازی وظیفه دیگر فرهنگیان در این رابطه است؛ تقویت خودباوری و تشویق به استفاده از محصولات داخلی یکی از مهم ترین اقداماتی است که معلمان در اجرای آن بیشتر  از سایر افراد جامعه می توانند تاثیرگذار باشند.علاوه بر ارزش معرفی کردن مصرف تولید محصولات داخلی برای رونق تولید کشور مسئله مهم دیگر که نیازمند جهاد فرهنگی است مقابله با مصرف گرایی و اسراف است.

نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری برای اصلاح الگوی مصرف است، اصلاح الگوی مصرف که مطالبه چند سال پیش رهبر انقلاب بود، یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که اقدام عملی در آن در تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است. تبیین الگوی صحیح مصرف در مصادیق مختلف و اصلاح فرهنگ مصرفی حاکم بر جامعه از مواردی است که در بندهای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف پیش بینی شده است. باید توجه داشت تا زمانی که این الگو و اهداف تربیتی آن از طریق نهادهای اثرگذار و فرهنگ سازی چون آموزش و پرورش و رسانه ها منتقل نشود؛ نارسایی های فعلی کشور مرتفع نخواهد شد و لازم است که تمام افراد جامعه به ویژه نسل آینده ساز کشور، با برنامه ای دقیق و هدفمند نسبت به الگوی صحیح مصرف در زمینه های گوناگون آشنا شوند و این عزم مسئله عزم جدی مسئولان امر در دولت و رسانه ها را طلب می کند.

مطالبه گری در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی از دولت و نهادهای دیگر که در برنامه ریزی های کلان شرکت دارند از دیگر وظایف عمومی فرهنگیان است. رصد برنامه ها و اقدامات دولت و این نهادها و ارزیابی آن و تذکر مشفقانه به مسئولین امر در صورت تخلف از مسیر اجرا شدن اقتصاد مقاومتی نیز در این دسته بندی از وظایف قرار می گیرد.

به نظر می رسد در طول سالیانی که از مطرح شدن اقتصاد مقاومتی و ابلاغ سیاست های آن می گذرد، شعار و اقدامات شعاری فراوانی صورت گرفته است اما با این حال این مهم هنوز به منصه ظهور نرسیده و تا رسیدن به آن نیز راه زیادی در پیش است که عزم جدی تمام مردم و مسئولین را طلب می کند.

باور این مسئله که الگوی داخلی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تنها راه علاج اقتصاد بیمار کشور است و تلاش برای تحقق آن یک وظیفه شرعی و ملی است . امید است که هر یک از افراد جامعه در هر لباس و کسوت، با درک این وظیفه و انجام اقدامات عملی مداوم و تاثیرگذار خود بتوانند کشور را به یک قطب مهم اقتصادی تبدیل کرده و ریشه مشکلات اقتصادی جامعه را بخشکانند.

 

انتهای پیام/

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

عضویت در خبرنامه

Stay informed on our latest news!

Subscribe to عضویت در خبرنامه feed

پربازدیدها