انتشار یافته: 0
شماره مطلب: 16943
17:06
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی:

دانش‌آموزان به ماشین ضبط تبدیل شده اند

تغییر مدام نظام آموزشی و عدم ثبات در زمینه استقرار یک نظام منسجم که برگرفته از نیازهای جامعه و دانش‌آموزان باشد عامل دیگری در عدم وجود مولفه پژوهش در ارزشیابی تحصیلی است.

این موضوع که «نظام آموزشی ما پژوهش محور نیست» بارها و بارها از سوی کارشناسان و نیز مسئولان در ادوار مختلف مطرح شده اما هنوز شاهد پیشرفت محسوسی در مقوله فعالیت‌ها‌ی پژوهشی به خصوص در مدارس نیستیم. پژوهش از آن دست موضوعاتی است که اگر کودکان و نوجوانان ما در دوره دبستان و دبیرستان به آن اهتمام نورزند قطعا وقتی به زمان تحصیل در دانشگاه نیز رسیدند علاقه ای به آن نشان نخواهند داد. در این میان، نکته مهم این است که به رغم همه تاکیدات بر مقوله پژوهش هنوز این موضوع نه به طور ملموس در کتاب‌ها‌ی درسی آمده و نه در نظام ارزشیابی دانش‌آموزان سهمی برای آن در نظر گرفته شده است.آفتاب یزد در این خصوص با فریده اولادقباد نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفتگویی انجام داده است. **ساختار معیوب نظام آموزشی اولاد قباد تصریح کرد: به نظر من چند عامل در عدم اهمیت پژوهش در نظام ارزشیابی تحصیلی دانش‌آموزان وجود دارد که نخستین آنها ساختار معیوب نظام آموزشی است.نظام آموزشی یک ساختار وارداتی و بسته داشته و دارای انعطاف نبوده است. بعضی از موسسین و مولفین از گذشته تابه‌حال سیستم نگرشی ساختاری به آموزش داشته‌اند به این معنی در یک تقابل دو وجهی ساختار _ کارکرد، جانب ساختار را گرفته و هیچ‌گونه آزادی نظر و عملی برای معلم و دانش‌آموز قائل نبودند. در حقیقت یک جبرگرایی بر آموزش حاکم بوده و دانش‌آموزان صرفا ماشین‌ها‌ی ثبت و ضبط محتوای آموزشی هستند و باید منضبط و تسلیم گونه بدون چرا و چگونه مطالب را حفظ نمایند و به خاطر بسپارند.وی افزود: عامل دوم عقب ماندگی تاریخی در امر آموزش و پژوهش است.آموزش و پرورش مدرن خاستگاه بیرونی دارد و به دلیل حاکمیت حاکمان وابسته در قبل از انقلاب، اجازه خلاقیت و نوآوری به دانش‌آموزان داده نمی‌شد و استعمار هم با برنامه ریزی سعی در عقب نگه‌داشته شدن نظام آموزشی و عدم توجه به پژوهش در ارزشیابی تحصیلی دانش‌آموزان داشتند تا دانش‌آموزان ما همچنان در بعد نظری فربه شده اما توانایی به‌کارگیری آموخته‌ها‌ی خود در زمینه کاری و شغلی نداشته باشند.

**مشکل ارزشیابی عضو فراکسیون امید گفت: سومین عامل، مشکل بودن چگونگی ارزشیابی و ارزیابی پژوهش و تاثیر آن در ارزشیابی تحصیلی به صورت کمیت است.از ابتدای شکل گیری نظام مدرن آموزشی، متولیان امر نظام آموزشی نتوانستند ابزار سنجش لازم برای تاثیر پژوهش در کارنامه دانش‌آموزان را طراحی و به اجرا بگذارند. عامل دوم که در این زمینه موثر بوده است عدم توانایی مدیران آموزشی و معلمین دارای مهارت لازم و کافی در امر آموزش پژوهش می‌باشد.

**فرهنگ پژوهش در جامعه ما غریب است وی در توضیح عامل چهارم گفت: به طورکلی متاسفانه فرهنگ پژوهش در جامعه ما غریب است و این مسئله به صورت اپیدمی تمام ساختارها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی ما بیمار و فلج کرده است.

به تعبیر روانشناسان ساختارهای شخصیتی در خانواده شکل می‌گیرد و نهاد تعلیم و تربیت فقط می‌تواند در راستای چگونگی نظام آموزشی خانواده به تربیت جوانان بپردازد لذا چون فرهنگ پژوهش در خانواده‌ها‌ از اهمیت و عمق لازم برخوردار نیست طرح و تقویت موضوع پژوهش در نظام ارزشیابی تحصیلی سخت و یا غیر قابل اندازه گیری و بدون مشتری خواهد بود.

اولاد قباد با اشاره به عامل پنجم گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل جنگ تحمیلی نه فرصت لازم برای آموزش که نیاز به تعمق و فرصت دارد بوجود آمد و نه بودجه و امکانات مادی برای امر پژوهش وجود داشت.وی افزود: تغییر مدام نظام آموزشی و عدم ثبات در زمینه استقرار یک نظام منسجم که برگرفته از نیازهای جامعه و دانش‌آموزان باشد عامل دیگری در عدم وجود مولفه پژوهش در ارزشیابی تحصیلی است.

**ضعف بنیادین در مهارت معلمان این نماینده تهران گفت: عامل هفتم، ضعف بنیادی در مهارت معلمین برای انجام پژوهش و به تبع آن ضعف علمی دانش‌آموزان در انجام پژوهش می‌باشد.اولاد قباد در توضیح عامل هشتم هم عنوان کرد: عدم وجود امکانات در مناطق دور افتاده و کمبود معلمین ماهر و متخصص در امر پژوهش هم مشکل دیگری در زمینه فعالیت‌ها‌ی پژوهشی در مدارس است. از طرف دیگر، عامل مهمی که این عامل را تشدید نموده است پراکندگی جغرافیایی مناطق روستایی و تمرکز امکانات در منطق برخوردار و شهری. چون تا دهه هفتاد 50 درصد جامعه را مناطق روستایی و عشایری تشکیل می‌داده است لذا امکان طرح پژوهش در ارزشیابی تحصیلی را به صورت یکسان تقریبا غیرممکن نموده بود.

وی در ادامه افزود: حدود یک سوم جمعیت کشور ایران را دانش‌آموزان، معلمان، مدیران و کارکنان ستادی و غیر ستادی آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند. این میزان جمعیت اگر در رشد و توسعه کشور به‌کار گرفته شوند و انگیزه لازم را در زمینه پژوهش پیدا نمایند، تاثیر شگرفی بر امر پژوهش که پایه و اساس توسعه می‌باشد خواهد داشت. تحقق این موضوع به دو شرط بستگی دارد:1- نهادینه شدن پژوهش در بین جوانان و دانشجویان2- به کارگیری دانش‌ها‌ی پژوهش‌محور و فناوریهای نوین.این امر یک فرآیند است و باید پژوهش از محیط خانواده آغاز و در آموزشگاه بروز یابد. خانواده و مدرسه می‌توانند در یک تکامل مثبت و سازنده نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند و حتی در سایر محیط‌ها‌ و نهادها انتشار یابد.تحقیق یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش است که معلمان و مدارس فعالیت پژوهشی داشته باشند و روح و انگیزه پژوهش و روش‌ها‌ی درست پژوهش را در میان دانش‌آموزان نهادینه شود.

**آمار محققان عضو کمیسیون آموزش گفت: آمار موجود نشان می‌دهد که در کشور ما به ازای هریک میلیون نفر 348 محقق داریم و از نظر سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی 31/. درصد به امر تحقیق اختصاص یافته است. در حالیکه در کشورهای پیشرفته به ازای هر یک‌میلیون نفر 3هزار محقق وجوددارد و قریب 4درصد از تولید ناخالص ملی برای تحقیقات منظور شده است. **راهکار‌ها‌ی رونق گرفتن پژوهش وی راهکار‌ها‌ی رونق گرفتن فعالیت‌ها‌ی پژوهشی در مدارس را چنین بر شمرد: 1- ایجاد فرصت برابر برای محققین و علاقمندان به پژوهش 2- تشکیل انجمن‌ها‌ی علمی در دبیرستانها 3- تشکیل انجمن علمی معلمان به صورت اجباری 4- اختصاص یک کد به درس مطالعات پژوهشی در پرونده تحصیلی دانش‌آموزان 5- تقویت پژوهش سراهای دانش‌آموزی 6- عمومی سازی پژوهش و از انحصار خارج نمودن امر پژوهش از تسلط و اعمال نفوذ عده‌ای خاص 7- کاربرد الگوهای تدریس فعال و مشارکتی و پرهیز از روشهای ماشینی و سنتی 8- تقویت معلمین پژوهنده 9- تقویت دانش‌آموزان پژوهنده با اختصاص امتیازات خاص برای ورود به مراکز آموزش عالی 10- یک واحد درسی مطالعات پژوهشی در برنامه درس ملی گنجانده شود. 11- مسابقه مقاله نویسی در بین دانش‌آموزان 12- طرح سوالات چه؟ چگونه؟ چرا؟ در متن محتوای درسی 13- گروه بندی دانش‌آموزان در کلاس درس برای انجام پژوهش 14- استفاده از فناوری اطلاعات و آموزش آن در کلاس درس توسط معاون فناوری مدرسه 15- طرح یک درس از هرکدام از کتب درسی و طرح مفاهیمی مثل فرضیه، متغیر، جامعه آماری، حجم نمونه، اعتبار و روایی. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود گفت:باید فعالیت‌ها‌ی پژوهشی به صورت مستقیم در کتاب‌ها‌ی درسی آورده شده و از دانش‌آموزان خواسته شود که روی موضوعات مربوطه پژوهش و تحقیق کنند. به طور مثال اگر از 20نمره 15نمره امتحان تئوری بوده و 5نمره آن عملی است این 5نمره باید در قالب ارزشیابی فعالیت‌ها‌ی پژوهشی دانش‌آموزان داده شود. ضمن اینکه بهتر است فعالیت‌ها‌ی پژوهشی دانش‌آموزان به صورت جمعی باشد یعنی اینکه دانش‌آموزان به گروه‌ها‌یی تقسیم شده و هر گروه درباره موضوعی – چه در حوزه علوم انسانی و چه در حوزه علوم پایه- پژوهش کند. اولادقباد در پاسخ به این سوال که چرا با اینکه کتاب‌ها‌ی درسی در چند سال اخیر تغییر کرد اما در این تغییرات به مقوله پژوهش توجهی نشد؟ گفت: سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی که زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش است باید به این موضوع توجه ویژه کند. هنوز شورای عالی آموزش و پرورش از زمانی که آقای دانش آشتیانی وزیر شده تشکیل جلسه نداده و من قصد دارم در جلسه بعدی این شورا پیشنهاد دهم که به مقوله پژوهش در فعالیت‌ها‌ی دانش‌آموزان توجه ویژه شده و این موضوع در کتاب‌ها‌ی درسی آورده شود.

**دانش آموزان پرسش محور نیستند دانش‌آموزان پرسش محور نیستنداین نماینده مجلس گفت: از طرف دیگر مشکل دیگری که وجود دارد این است که فرهنگ نقادی در میان دانش‌آموزان ما جایی ندارد. یعنی دانش‌آموزان ما هنگامی که معلم تدریس می‌کند پرسش محور نیستند. باید پدیده بارش فکری در میان دانش‌آموزان ما وجود داشته باشند تا بتوانند از فرهنگ نقادی برخوردار شوند. --------------------------- یک جبرگرایی بر آموزش حاکم بوده و دانش‌آموزان صرفا ماشین‌ها‌ی ثبت و ضبط محتوای آموزشی هستند و باید منضبط و تسلیم گونه بدون چرا و چگونه مطالب را حفظ نمایند و به خاطر بسپارند ------------------------ از ابتدای شکل گیری نظام مدرن آموزشی، متولیان امر نظام آموزشی نتوانستند ابزار سنجش لازم برای تاثیر پژوهش در کارنامه دانش‌آموزان را طراحی و به اجرا بگذارند

انتهای پیام/

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

عضویت در خبرنامه

Stay informed on our latest news!

Subscribe to عضویت در خبرنامه feed

پربازدیدها