انتشار یافته: 0
شماره مطلب: 18576
10:53

بیست و یک شاخص برای تعیین شایستگی معلم تراز انقلاب اسلامی

معلم در جمهوری اسلامی تراز عملکردی می خواهد، تراز او در رفتار و کردار دین فطری با روحیه انقلابی است که بیست و چهارشاخص های این معلم در این یادداشت احصا و بررسی شده است.

پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج فرهنگیان-مرضیه موزرمی نیا: یکی از مهم ترین حوزه های آموزش و پرورش بحث معلم و مربی ها هستند که به عنوان سکاندار آموزش و تربیت و نیروی انسانی کشور مطرح هستند. معلم و مربی ای که شایستگی های لازم در عرصه های تربیتی، اخلاقی، حرفه ای و... را دارا باشد.

تحقق این هدف نیازمند ترسیم نظام شایستگی های مربیان و معلمان است که در آن شایستگی ها و بایستگی های معلم تراز انقلاب به صورت شفاف و دقیق مشخص شده باشد. از این رو، تأکیدات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول بنیادی در آموزش و پرورش با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ـ ایرانی و تدوین الگویی اسلامی ـ ایرانی برای تحول و پرهیز از الگوهای وارداتی، کهنه و تقلیدی محض، چراغ راه برون‌رفت از چالش‌های نظام آموزشی کشور می‌باشد، که نگاهی دوباره به تربیت معلمین و مربیان نیز از آن حیث درخور توجه و استعانت است.

مقام معظم رهبری در تکریم شخصیت و ویژگی های مطلوب معلم طراز انقلاب اسلامی می فرمایند:«یک کشور اگر بخواهد به سرافرازی برسد، به رفاه و غنا برسد، به علم و تفوّق علمی منتهی شود، اگر بخواهد مردم شجاع، آزاده، فهمیده، عاقل، خردمند و متفکر تحویل جامعه‌ی بشری دهد، باید این زیرساخت اصلی را درست کند؛ زیرساخت تعلیم دوران کودکی و نوجوانی. این، شأن معلم است»

در تربیت اسلامی نقش و رسالت معلم منحصر به فرد است و سفارشات اکیدی در خصوص ویژگی‌‌های اخلاقی، اهمیت جایگاه و نقش و خطیر بودن وظیفه‌ای که بر عهده دارد شده است و احادیث و روایات و نظریات فراوانی در این باب وجود دارد.

 از همین رو، در آیات و روایات و هم‌چنین در دیدگاه اندیشمندان اسلامی نقش معلم به‌عنوان الگوی اخلاق در امر آموزش مطرح شده و جایگاه ویژ‌ه‌ای دارد. نقش معلم جلو‌ه‌ای خاص دارد و این به‌دلیل ارتباط نزدیک و رودررویی است که معلم در جریان آموزش با شاگردان برقرار می‌سازد. معلم تنها یک آموزگار برای انتقال معلومات علمی و دانش نیست بلکه الگویی بانفوذ است که نمی‌تواند نسبت به اصول اخلاقی خویش بی‌تفاوت باشد، چون محدوده‌ی اخلاقیاتش فراتر از خود اوست و در واقع اخلاق و عمل معلم در جریان آموزش به مراتب بیش‌تر از سخن و کلامش بر شاگردان اثر خواهد داشت. از همین رو، در بسیاری از موارد شاگردان در شخصیت‌پذیری خود نقش معلم را بسیار مؤثر می‌دانند.

این مهم تا جایی است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به صراحت از صلاحیت و شایستگی های معلمی هم صحبت به میان آمده است. هدف های عملیاتی و راهکارها در فصل هفتم سند ملی تحول، بند 2 این چنین آمده است: استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تعیین ملاک ارزیابی و ارتقای مرتبه(نظام رتبه بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان براساس نظام معیار اسلامی (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 1390)

معلم در جمهوری اسلامی تراز عملکردی می خواهد، تراز او در رفتار و کردار دین فطری با روحیه انقلابی است که شاخص های این معلم در ادامه تشریح می شود:

شاخص اول؛ داشتن روحیه انقلابی: روحیه انقلابی شعبه ای از معنویت است بر مبنای دینمداری در صحنه به منظور تداوم خط انقلاب در آموزش و پرورش. این شاخص ترین وظیفه معلم تراز انقلاب است.

شاخص دوم؛ بصیرت: بصیرت دستاورد معنویت در صحنه جامعه و نتیجه خردورزی و مسئولیت پذیری دینی به منظور تشخیص مسیر با حفظ روحیه انقلابی است . نقش معلم تراز انقلاب در بصیرت افزایی قشری بسیار مهم است.

شاخص سوم؛ روحیه تحلیل گری و استدلال: توجیه عقلانی و فقهی شبهات و تبیین نقشه راه انقلاب در گذر از مبانی گمراه کننده ،شاخص ترین ویژگی معلم تراز انقلاب در تربیت نسل هاست.

شاخص چهارم؛ تولید فکر: قوه تفکر موجب جریان ساری نرم افزاری در جهت تقویت ظرفیت های ادراکی در مبانی دینی به منظور کادر سازی انقلابی است. هدف معلم تراز انقلاب گفتمان سازی مفاهیم انقلابی در جامعه آموزشی است.

شاخص پنجم؛ آرمان خواهی: فرهنگ بدون آرمان ،تسلیم در برابر افکار و تمدن های وارداتی است. در این جهت تبیین اهداف تعالی بخش دینی در ساختن تمدن اسلامی در مجموعه آموزشی قابل تامل است .

شاخص ششم؛ قوه تفکر: ایجاد جریان ها نرم افزاری به منظور توسعه ظرفیت های ادراکی از خصوصیات ذاتی فرهنگ دینی در جهت کادر سازی انقلابی و از وظایف خطیر معلم تراز انقلاب است .

شاخص هفتم؛ تکیه بر مبانی فقهی: افکار ترجمه شده از مکاتب الحادی در جهت تسخیر فضای ذهنی جوامع دینی ،پیوسته در حال ترجمه و به روز رسانی فرهنگی است ،نقش معلم تراز انقلاب به منظور ایمن سازی فرهنگی بسیار قابل توجه است .

شاخص هشتم؛ مقاومت در پرتو آگاهی: مقاومت فرهنگی ریشه در آگاهی تعالی بخش دارد.انسان مکتبی ،مجاهد با بصیرت فرهنگ دینی است که در مکتب خانه شریعت درس آموخته است .

شاخص نهم؛ ارائه الگوی رفتاری: ماهیت انقلاب جریان سازی است. معلم تراز انقلاب با شایستگی رفتاری خود به جامعه فرهنگی نشان می دهد فقط فرهنگ دینی لیاقت جهانی شدن را جهت هدایت بشر دارد.

شاخص دهم؛ بالندگی: انقلاب بر مبنای نهاد های واقعی و عینی بنا شده که به معلم این امکان را می دهد تا با ارتقاء معنوی این نهاد ها، ایشان را از خطر کپک زدگی محتوایی ایمن و بالنده نماید.

شاخص یازدهم؛ توانایی نقد: نقد مصلحانه در پرتو امر به معروف و نهی از منکر، شاخص جامعه پیشرفته فقهی است که نظارت مدیران فرهنگی را در تمامی عرصه های پرورشی ایجاد می نماید.

شاخص دوازدهم؛ نظریه پردازی علمی در پرتو فقه دینی: از شاخص های رفتارهای عالمانه،نظریه پردازی فقهی در علوم پایه به خصوص در علوم انسانی است که گسترده ترین صحنه جریان سازی فکری است.

شاخص سیزدهم؛ داشتن ذهن پرسشگر: فهم از پرسش آغاز می شود و با کشف مجهولات ، فکر تولید می شود . معلم تراز انقلاب تلاش می کند با ذهن منطقی و پرسشگر خود را از مبانی گمراه کننده ایمن و دشمن را در عملیات روانی ناکام نماید.

شاخص چهاردهم؛ خود سازی در پرتو معنویت دینی: تقدم شریعت دینی برتمامی حوزه های اجتماعی و تعریف سبک آموزش و پرورش در این جهت از وظایف غیر قابل انکار معلم تراز انقلاب است و باید بداند که در این مسیر نسبی گرایی لیبرالیستی اسلحه جبهه الحاد برعلیه دین است.

شاخص پانزدهم؛ تبدیل تهدید به فرصت: شناخت فرصت های فرهنگی با استدلال ایجاد می شود و استدلال حاصل روحیه تحلیل گری است. معلم تراز انقلاب خود را برای یک دوران نقد در جهت تبدیل تهدید به فرصت به منظور ساختن تمدن دینی آماده می کند.

شاخص شانزدهم؛ خودباوری: نشان و اجرایی نمودن راهبرد های فرهنگی برمبنای آرمان خواهی معنوی از شاخص های معلم تراز انقلاب اسلامی است. از مهمترین الزامات خودباوری می توان؛ جهانی اندیشی، تحلیل گری، اخلاق گرایی، روحیه جهادی و نظم در اندیشه را نام برد.

 شاخص هفدهم؛ همگرایی: تبیین ایده های حداکثری در جهت اهداف تعالی بخش دینی و کاستن از شکاف فکری در جامعه آموزشی و پرورشی از وظایف خطیر معلم تراز انقلاب است . هدف همگرایی ساختن تمدن دینی در فضای فرهنگی جوامع بشری با نگاه الهی است.

 شاخص هجدهم؛ مقابله با استحاله فرهنگی: هرگاه در مسیراندیشه ها انحراف ایجاد و فرهنگ حاکم در جامعه دچار آفت معنوی شود، استحاله فرهنگی رخ داده است. معلم تراز انقلاب با جریان سازی نهضت دینی و با اندیشه پاک و اخلاص در عمل در جهت مقابله با استحاله تلاش می کند.

شاخص نوزدهم؛ تربیت فردی و سازمانی: جهانی که ما خواهیم ساخت بر مبنای تلاش فرهنگیان انقلابی در حوزه های نرم افزاری است که مفاهیم تربیتی را از شریعت الهی تفسیر نموده و در صدد جهانی سازی گفتمان دینی در برابر تفکر الحادی با رویکرد تربیتی هستند .

شاخص بیستم؛ ارائه مدل رفتاری: معلم به عنوان اولین پازل مدیریت انقلابی با رفتارهای متنوع اجتماعی روبروست که وارد حریم فرهنگی جامعه می شود، ایشان باید با بهره گیری از غنای محتوایی دینی به تبیین و ارائه مدل رفتاری در جهت مدیریت صحنه فرهنگی اقدام نماید .

شاخص بیست و یکم؛ روحیه جهادی: روحیه جهادی نگاه مدبرانه در شناخت ضرورت ها و حرکت واقع بینانه در مسیر تکاملی جامع است .معلم تراز انقلاب با توکل بر خداوند و به دور از سستی روحیه جهادی را با عمل فرهنگی همراه می سازد.

 

انتهای متن/ر

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

عضویت در خبرنامه

Stay informed on our latest news!

Subscribe to عضویت در خبرنامه feed

پربازدیدها