انتشار یافته: 0
شماره مطلب: 21892
08:58
واژه‌های تخصصی آموزش و پرورش/86

نظام «دوری» چیست؟

نظام «دوری» عمل یا فرآیند تدریس یک معلم در یک پایه تحصیلی در دوره ابتدایی و همراهی او با یک گروه از دانش‌آموزان همان پایه، در چند پایه تحصیلی بالاتر است.
نسخه مناسب چاپ

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش ، در واژه‌شناسی (ترمینولوژی) آموزش و پرورش در تعریف عبارت نظام برنامه‌درسی یکپارچه/Integrated Education System: ترکیب و در هم‌آمیختن موضوعات متعدّد درسی یا حوزه‌های مختلف محتوایی برای ایجاد یادگیری مداوم که منجر به رشد قابلیّت‌های مورد‌نیاز شهروندی در طول زندگی فرد می‎شود. این فعالیت در نظام‌های آموزش سنّتی، به‌طور جداگانه و مجزّا از هم، در برنامه‌درسی مدارس گنجانده شده است.

نظام برنامه‌ریزی غیر متمرکز/Decentralized Planning System: نظامی‌که در آن تصمیم‌گیری‌ها در استان‌ها انجام می‎شود و مرکز فقط مسئولیت سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌های کلان و نظارت بر روند اجرا را به‌عهده دارد.

نظام برنامه‌ریزی متمرکز/Centralized Planning System: نظامی‌که در آن همه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مرکز یا ستاد انجام و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ می‎شود.

نظام بودجه‌ریزی/Planning-Programming-Budgeting System: فرآیند شناسایی هدف‌های اصلی سازمان، تدوین اهداف جزئی و عملیاتی، برآورد هزینه‌ها و منابع و انتخاب بهترین راه‌کارها برای نیل به آن که به جای داده‌ها بر ستاده‌ها و نتایج تأکید می‎شود و در آخرین مرحله به اقلام بودجه‌ای می‎رسد.

طرح‎ریزی یا برنامه‌ریزی مالی.

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها/Views and Feedback System: بخشی از نظام جامع کیفیّت و طرحی به‌منظور ایجاد روحیه مشارکت فردی و گروهی در بین کارکنان، بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری در سازمان که از طریق آن کارکنان سازمان تشویق می‌شوند تا پیشنهادهایی برای بهبود کیفیّت کار، کاهش هزینه و افزایش کارایی و تغییر و بهسازی مستمر سازمان، ارائه دهند.

از طریق این نظام می‌توان به یافته‌های ذهنی، ایده‌های سازنده و اندیشه سرمایه‌های انسانی، راه‌حل‌های بهینه و حل مسائل، دست یافت؛ در صورتی که پیشنهاد تأیید و به مرحله اجرا در آید و سود سرشاری نصیب سازمان کند برای پیشنهاد دهنده آن، پاداش‌های مالی متناسب در نظر گرفته می‎شود. به عبارت دیگر، نظام پیشنهادها، روش مؤثری برای ترغیب کارکنان به فرمان‌برداری از دانایی و به گردش انداختن اندیشه‌هاست تا از این رهگذر، سازمان، آمادگی ورود به دوره بلوغ و ترویج روحیه مشارکت و بهبود عملکرد را پیدا کند.

نظام تعلیم‌ و‌ تربیت رسمی عمومی/Formal General Education System: نهادی اجتماعی و فرهنگی سازمان‌یافته که به‌عنوان مهم‌ترین عامل انتقال، بسط و اعتلای فرهنگ در جامعه اسلامی ایران، مسئولیت آماده‎سازی دانش‌آموزان جهت تحقق مرتبه‌ای از حیات‌طیبه در همه ابعاد را برعهده دارد که تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد.

دستیابی به این مرتبه از آمادگی جهت تکوین و تعالی پیوسته هویت دانش‌آموزان (با تأکید بر وجوه مشترک انسانی، اسلامی و ایرانی) ضمن ملاحظه ویژگی‌های فردی و غیر مشترک و نیز در راستای شکل‌گیری و اعتلای مداوم جامعه اسلامی مستلزم آن است که تربیت یافتگان این نظام شایستگی‌های لازم جهت درک و اصلاح مداوم موقعیّت خود و دیگران را بر اساس نظام معیار اسلامی‌کسب کنند. در این مجموعه وزارت آموزش‌ و‌ پرورش مترادف با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در نظر گرفته شده است.

وزارتخانه‌ای که به دستور دولت امور مربوط به تعلیم‌ و‌ تربیت و آموزش عمومی‌کشور را بر عهده دارد.

نظام آموزش و پرورش

نظام جامع آموزشی [TCS/Training Comprehensive System [TCS: نظام مکانیزه‌ای که به‌صورت شبکه اکسترانت واحد مدیریت برنامه‌ریزی را به کلیه واحدهای خدمات ماشینی استان‌ها و مناطق سازمان متّصل و به‌منظور تنظیم برنامه‌های آموزشی، در گزارش‌گیری از تعهّدات و بالاخره جمع‌بندی عملکرد آموزشی مناطق و استان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نظام حرفه‌ای/Professional System: نظامی‌که به‌منظور ایجاد نظم و انضباط بین صاحبان حرفه‌ها و حقوق آنان، تشکیل می‎شود؛ مانند کانون وکلای دادگستری، نظام پزشکی، نظام معلمی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نطام مهندسی، نظام مشاوره و...

نظام شغلی

نظام دوری/Multiyear Placement/Looping System/Multi Year Teaching: عمل یا فرآیند تدریس یک معلّم در یک پایه تحصیلی در دوره ابتدایی و همراهی او با یک گروه از دانش‌آموزان همان پایه، در چند پایه تحصیلی بالاتر.

نظام سالی – واحدی/Year -Credit System: نظام یا شیوه آموزشی که در آن، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‎شود و قبولی یا عدم قبولی دانش‌آموز در یک درس، به همان درس محدود است و هر عنوان درسی بر اساس درجه اهمیت و تعداد کلاس‌های لازم برای گذراندن آن در طول هر سال‌تحصیلی از یک تا چهار واحد درسی ارزش‌گذاری می‎شود.

هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به‌صورت نظری شانزده ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی 51 ساعت، کارآموزی و کارورزی یا کار در عرصه 68 ساعت، در طول یک سال‌تحصیلی و طبق برنامه مصوب تدریس می‎شود. در مورد رشته‌هایی که دارای پروژه هستند، مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین می‎شود.

نظام سالی/Year System: نظام یا شیوه آموزشی که در آن، ارزش هر درس در طول یک سال سنجیده می‎شود و قبولی یا عدم قبولی دانش‌آموز در یک درس، به همان درس محدود نمی‎شود و هر عنوان درسی بر اساس درجه اهمیت و تعداد کلاس‌های لازم برای گذراندن آن در طول هر سال‌تحصیلی ارزش‌گذاری می‎شود و بر دروس دیگر تأثیر می گذارد؛ بنابراین قبول نشدن در یک درس ممکن است مانع ارتقای دانش‌آموز به پایه بالاتر شود.

سالانه

نظام سلامت/Health System: مجموعه‌ای از برنامه‌ها، تدابیر لازم و هرگونه تلاشى که خواه در مراقبت سلامت فردى، خدمات بهداشت عمومى یا از طریق برنامه‌هاى بین بخشى انجام مى‌شود و هدف اصلى آن حفظ و ارتقاى سلامت جامعه است.

هر سامانه‎ای که مربوط به امنیت، تندرستی، خالص از بیماری و برخورداری از آسایش کامل جسمی و روانی و اجتماعی ایجاد شود.

نظام شناختی/Cognitive System: مفاهیم، رویه‌ها، راهبردها، نظریه‌ها و فنون مربوط به روان‌شناسی شناختی کاربردی و خاصه تغییر و اصلاح شناختی رفتار، شناخت درمانی و رفتار درمانی شناختی.

سازمان مربوط به شناخت.

نظام صنفی/Trade Union System: قواعد و مقرّراتی که امور مربوط به سازمان، حدود وظایف، حقوق افراد و واحدهای صنفی را بر اساس قانون مربوط تعیین می‌کند.

سامانه مربوط به گروهی از افراد که در زمینه‌ای خاص فعالیت دارند.

نظام فرهنگی/Cultural System: مجموعه‌ای از موسسات، سازمان‌ها و نهادهای جامعه که به‌منظور انجام فعالیت‌های فرهنگی سازماندهی شده‌اند تا برای ایجاد، هدایت، تغییر و تحول در نظام باورها، علایق، گرایش‌ها و رفتارهای مبتنی بر آن در افراد جامعه، فعالیت کنند.

نظام کنترل و اندازه‌گیری/Measurement Control System: مجموعه‌ای از عناصر مرتبط به هم، اعم از عوامل انسانی، سخت‌افزاری و برنامه‌ای یا متعامل مورد‌نیاز برای دستیابی به تأیید اندازه شناختی و کنترل مستمر فرآیندهای اندازه‌گیری.

نظام کیفیت/Quality System: مجموعه‌ای از عناصر مرتبط به هم، اعم از ساختار سازمانی، روش‌های اجرای فرآیندها، مسئولیت‌ها، دستورالعمل‌ها و منابع مورد‌نیاز برای اجرای مدیریّت کیفیت. نظام کیفیت در حوزه آموزشی، در دو بخش مجزای «روش اجرای نظام کیفیت» و «طرح‌ریزی کیفیت» تعریف می‎شود. در بخش روش اجرایی، نظام کیفیت به پیچیدگی کار و مهارت افراد و استانداردها و مشی سیاسی سازمان‌های آموزشی می‌پردازد و در بخش طرح‎ریزی کیفیت، به چگونگی نیازمندی‌ها، مثلاً برای یک کلاس خاص پرداخته می‎شود.

مدیریت کیفیت

نظام مدیریّت کیفیت/Quality Management System: مجموعه اقدامات، فعالیت‌ها و روش‌های مدیریّتی هماهنگ و سازمان‌یافته که برای تولیدات و خدمات یک سازمان و تضمین اجرای سیاست‌ها، اهداف و مسئولیت‌های مرتبط با کیفیت در سطح نظام یا مؤسّسه اتخاذ می‎شود و خط‌مشی کیفیت، اهداف و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند و آنها را از طریق برنامه‌ریزی، کنترل، تضمین و بهبود کیفیت در ساختار نظام کیفیت به اجرا در می‌آورد و سازمان را قادر می‌سازد خود را به مشتریان و هیأت اعتبار‌سنجی بنمایاند و به آنان نشان دهد که توانسته است یک نظام اثر‌بخش را در مدیریّت، تولیدات و خدمات مستقر سازد.

نظام مدیریّت/Management System: نظامی‌برای تعیین خط‌مشی‌ها، اهداف سازمانی، منابع، برنامه‌ها و راهکارهای دستیابی به آن اهداف و برنامه‌ها. نظام مدیریّت یک سازمان می‌تواند شامل نظام‌های مدیریّت مختلفی از قبیل نظام مدیریّت کیفیّت، نظام مدیریّت مالی یا نظام مدیریّت زیست محیطی باشد.

نظام معلمی/Teacher System: نهادی عمومی غیر‌دولتی و دارای استقلال حقوقی که به‌منظور صیانت و حمایت از حقوق و ارتقای منزلت اجتماعی معلّمان و کمک به تحقق بخشی از اهداف آموزش‌و‌پرورش و انجام وظایف مقرّر در قانون تشکیل می‎شود.

سازمان معلمی

نظام معیار اسلامی/Islamic Norm/Standard System: مبانی و ارزش‌های مبتنی بر دین اسلام ناب محمدی یا سازگار با آن، مشتمل بر سلسله مراتبی از ارزش‌ها که ناظر به همه ابعاد زندگی انسان است؛ زیرا دین اسلام به همه عرصه‌های امور اجتماعی و فردی، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی زندگی بشر پرداخته است (نفی سکولاریسم) هر چند نسبت به پاره‌ای از این عرصه‌ها، به عرضه کلیات اکتفا و نسبت به بخشی دیگر، جزئیات را نیز ذکر کرده است.

نظام نیم سالی – واحدی/Term/Credit System of Education: نظام یا شیوه‌ای از آموزشی که در آن ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‎شود و قبولی یا عدم قبولی دانش‌آموز در یک درس، به همان درس محدود است و هر عنوان درسی بر اساس درجه اهمیت و تعداد کلاس‌های لازم برای گذراندن آن در طول هر نیم سال‌تحصیلی از یک تا چهار واحد درسی ارزش‌گذاری می‎شود.

نظام ترمی- واحدی

نظام واحد/Unitary System: نظام روابط صنعتی و مبتنی بر یک خط‌مشی مرکزی که تفسیر پذیر نیست. معمولاً در سازمانی که بر این اساس اداره می‎شود عدم توافق در مورد هر مسئله، نوعی عدم موفقیّت مدیریّت محسوب می‎شود.

ویژگی چیزهایی که یکی محسوب می‌شوند؛ یگانه.

نظام واحدی/Credit-Based Education System: نظام یا شیوه آموزشی که در آن ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‎شود و قبولی یا عدم قبولی دانش‌آموز در یک درس، به همان درس محدود است و هر عنوان درسی بر اساس درجه اهمیت و تعداد کلاس‌های لازم برای گذراندن آن در طول هر نیم‌سال‌تحصیلی از یک تا چهار واحد درسی ارزش‌گذاری می‎شود.

هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به‌صورت نظری شانزده ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی 51 ساعت، کارآموزی و کارورزی یا کار در عرصه 68 ساعت، در طول یک نیم‌سال‌تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه مصوب تدریس می‎شود. در مورد رشته‌هایی که دارای پروژه هستند، مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین می‎شود.

نظام ترمی

نظام‌نامه کیفیّت/Quality Manual/Constitution/Coding Booklet/Rules Collection: سند یا مدرک مشخّص کننده نظام مدیریّت کیفیّت در یک سازمان که می‌تواند از نظر شرح جزئیات و شکل با هم متفاوت باشد و در فرآیند کار، با بزرگی، کوچکی و پیچیدگی یک سازمان مشخص، متناسب شود.

آیین‌نامه کیفیت

انتهای پیام/

فارس/

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

عضویت در خبرنامه

Stay informed on our latest news!

Subscribe to عضویت در خبرنامه feed

پربازدیدها