انتشار یافته: 0
شماره مطلب: 439
22:37
نامه سرگشاده بسیج فرهنگیان فارس به وزیر آموزش و پرورش:

جایگاه آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی

سازمان بسیج فرهنگیان استان فارس طی نامه سرگشاده خطاب به وزیر آموزش و پرورش به جایگاه آموزش و پرورش در فضا سازی ذهنی و صحنه های اجرایی اقتصاد مقاومتی پرداخت.

به گزارش سایت سازمان بسیج فرهنگیان ، متن کامل نامه سرگشاده سازمان بسیج فرهنگیان استان فارس به وزیر آموزش و پرورش پیرامون جایگاه آموزش و پرورش در فضا سازی ذهنی و صحنه های اجرایی اقتصاد مقاومتی به شرح زیر می باشد.

آرمانهای پر محتوا و پر مضمون در جهت اجرا، مدیران با مسئولیت، متفکر و عملیاتی می خواهد

بروزرسانی آرمان های فرهنگی در صحنه های اجتماعی خواهان بکارگیری الزامات اجرایی از سوی مدیران فرهنگی جامعه است و نقش متولیان فرهنگی در جهت فضا سازی ذهنی و عینی در جامعه ناگریز و یقینی است.

موضوع اقتصاد مقاومتی که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب و از دغدغه های ایشان در جهت مقاوم سازی کشور در مقابل با ترفند های دشمنان قسم خورده این نظام و انقلاب است از همین جنس است.

در فرایند حرکتی از سمت یک فرهنگ نامطلوب به سمت مطلوب، تمامی متولیان فرهنگی جامعه به سهم خود مسئول بوده و به همان اندازه که فضای ذهنی ، مادی و معنوی جامعه را اشغال نموده اند می بایست برای ایشان وظایف و مسئولیت های اجتماعی شناسایی و تعریف گردد.

حال سوال اینجاست؛ مجموعه عظیم و گسترده آموزش و پرورش در امر فرهنگ سازی بزرگترین جامعه مخاطب را در اختیار دارد. هم اکنون آموزش و پرورش در موضوع اقتصاد مقاومتی دارای مسئولیت های اجرایی می باشد؟

آیا متولیان این مجموعه در سطح عالی (وزارتخانه) و در دنباله ایشان در سطح ادارات کل ( استانی) برای همراهی و همسویی رده های تحت امر وظایفی تعیین و ابلاغ فرموده اند؟

و اصولا قائل به انجام وظیفه در این راستا می باشند؟

با توجه به وضع کنونی کشور ، اقدام ، ابتکار و عمل لازم از تاکتیک های مدیریتی در فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی است.

آیا مدیران عالی و منطقه ای آموزش و پرورش در این جهت خود و مجموعه تحت امر را به روز رسانی و سازماندهی نموده اند؟

نقش آموزش و پرورش در خلق و توسعه توانمندی های داخلی با توجه به جامعه مخاطبی که در اختیار دارد (13میلیون نفر دانش آموز و بیش از یک میلیون نفر کادر اجرایی) که نزدیک به یک پنجم جمعیت کشور می باشد یک نقش ارزنده و بی بدیل است.

آیا برنامه ریزان و مدیران عال آموزش و پرورش در جهت فعال سازی این قشر عظیم و ایجاد موج آفرینی فرهنگی در جامعه ، برای خود نقشه راه اجرایی تهیه ، تدوین و مجموعه ابلاغ فرموده اند؟

در میدان های واقعی فرهنگی نقش عوامل مادی و معنوی در فائق آمدن به حریف بسیار تعیین کننده است و در این میان تقدم نقش عوامل معنوی بر عوامل مادی در فرهنگ سازی و در جهت سامان دهی قوه تعقل امری اجتناب ناپذیر است .

با توجه وضعیت عینی جامعه و به سبب عدم ارائه برنامه عملیاتی از سوی مدیریت آموزش و پرورش در موضوع اقتصاد مقاومتی چگونه می توان بزرگترین مجموعه معنوی و فرهنگی کشور (آموزش و پرورش) را در این موضوع فاقد مسئولیت دانست !!!

و باور داشت پس از گذشت حدود دو سال این مجموعه فاقد یک نقشه راه فراگیر دراین جهت است ! و بدتر از آن عدم مطالبه گری مدیران این مجموعه در جهت ایفای نقش درفرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در فضای فرهنگی جامعه است !!!

اقتصاد مقاومتی جهت اجرا قدم های بلند می خواهد تکیه این قدم های بلند بر دو بازوی توانمند؛ فرهنگ و علم است که هر دو این شاخص های نرم افزاری در مجموعه آموزش و پرورش هویتی و لدنی است

پرسش این است؛ چگونه می توان باور داشت در مجموعه اجرایی کشور (قوه مجریه) در موضوع اقتصاد مقاومتی جهت این مجموعه (آ.پ) وظایف سازمانی که مسئولیت آور و ابلاغی باشد تهیه نشده و به فرض صحت عدم تهیه !! آیا نمی توان با یک نگاه سازمانی ، مدیران ارشد آموزش و پرورش با یک نگاه داخلی در موضوع اقتصاد مقاومتی برای خود ماموریت و تکالیف اجرایی تعریف نماید.

و در رده های استانی و ادارات تحت امر وزارتخانه با یک نگاه بومی و محلی هر یک از ایشان برای خود مسئولیت و تکالیف اجرایی تهیه، تبیین و به پیکره خود ابلاغ نمایند.

عامل مهم مدیریت جهادی داشتن روحیه جهادی است و از الزامات داشتن این روحیه خود باوری، اعتماد به نفس واعتماد به کمک و امداد های الهی است

خود باوری انسان در جریان سازی فرهنگی در بکارگیری هوش و دانش جمعی است که یکی از آرمان های اصلی اقتصاد مقاومتی بهره گیری از این دو عنصر است.

هوش و دانش دو عنصر تشکیل دهنده هر نظام آموزشی و پرورشی است.

سئوال اینجاست؛ مجموعه آموزش و پرورش چگونه پتانسیل موجود و در اختیار خود را در این دو عنصر (هوش و دانش) در جهت تبیین و اجرایی نمودن آرمان های اقتصاد مقاومتی به روز نمایی و برای خود تبدیل به برنامه نموده است؟

باید پذیرفت قدرت و اقتدار یک کشور منوط به بالندگی حوزه های نرم افزاری او دربخش های دانش بنیان داخلی است. آیا می توان واژه فرهنگ را از جریانات فکری حذف کرد؟ و به عبارتی دیگر؛ مگر می توان مسئولیت فرهنگ سازی را از آموزش و پرورش سلب نمود؟ چگونه می توان پذیرفت در جریان سازی فرهنگی اقتصاد مقاومتی آموزش و پرورش پس از گذشت بیش از 4 سال از طرح موضوع توسط رهبر معظم انقلاب حتی فاقد ابتدایی ترین نقشه راه اجرایی ملموس در فضای آموزشی جامعه باشد! و حتی در فکر ایفای نقش هم نباشد و ظرفیت های موجود در این بخش نادیده گرفته شود!!!

در موضوع بستر سازی فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه تغییر سبک زندگی با ارائه الگوی اسلامی، ایرانی در بخش اقتصاد مورد نظر است، تغییر الگوهای رایج و غلط به سمت مدل های پسندیده وایده آل نیازمند تغییرات در دو بخش خصلت و اخلاق است.

در یک جامعه ولایی و دینی اخلاق و خصلت های ناب بشری از چشمه ازلی سیراب می شود و درامتداد فرهنگ سازی الهی باید این مبانی ارزشی ازنهاد ها و مجموعه های آموزشی و پرورشی به سمت متن جامعه سر ریز شود.

هم اکنون دریافتی مجموعه آموزش و پرورش از اصول ثابت ارزشی دین مبین اسلام در ارائه الگوهای رفتاری سازمانی به چه میزان است؟

آیا آموزش و پرورش این توانمندی را دارد که داشته های خود را با ادبیات اسلامی و انقلابی به پیکر جامعه منتقل و خود را به روز رسانی نماید؟

آیا آموزش و پرورش در حوزه های نظری و عملی و در جهت ارائه الگوهای فرهنگی در دو بخش سازمانی و جامعه مخاطب در موضوع اقتصاد مقاومتی دارای ظرفیت های تراز انقلاب اسلامی شدن می باشد؟

سال تحصیلی جدید در حال آغاز است و خیل عظیم نوجوانان و جوانان ایران اسلامی صفحه ای دیگر از زندگی خود را در واحد های آموزشی خواهند گشود.

مدیریت آموزش و پرورش، اطاق فکر خود را در چگونگی استفاده از این فرصت و در جهت تبیین ایده های آرمانی در موضوع اقتصاد مقاومتی فعال و آماده خواهد ساخت؟

معاونت های تحت امر در این مجموعه هم زمان با شروع سال تحصیلی دارای مسئولیت های اجرایی می باشند؟ کلان نگری و جامعیت خرد جمعی در این موضوع (اقتصاد مقاومتی) در سال تحصیلی 95-94 چگونه تعریف شده است؟

آیا فضا سازی ذهنی به منظور تحقق اهداف در صحنه های اجرایی از سوی مدیران تصمیم گیر در آموزش و پرورش محقق شده است؟

آرمانهای پر محتوا و پر مضمون در جهت اجرا، مدیران با مسئولیت، متفکر و عملیاتی می خواهد این یک نکته اساسی است.

و اما پرسش آخر؛ متولی آموزش پرورش (وزارت) چه زمان و از چه نقطه ای و به چه شیوه ای برنامه های عملیاتی و ملموس خود را در موضوع اقتصاد مقاومتی آغاز می کند؟

سازمان بسیج فرهنگیان استان فارس
شهریور 94

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

عضویت در خبرنامه

Stay informed on our latest news!

Subscribe to عضویت در خبرنامه feed

پربازدیدها

.