انتشار یافته: 0
شماره مطلب: 463
09:41

همیشه با من هستی ...قسمت دوم /کاری از خانم علمی نیک

وبلاگ در مسیر آسمان نوشت:
نسخه مناسب چاپ

الان که فکر می کنم هیچوقت ایوون عزیزو اونقدر قشنگ ندیده بودم . راستی ، هیچوقت به آسمون دقت کردی ؟ رنگ ایوون عزیز اونروز عین دل آسمون بود . با اون رنگ آبی فیروزه ای کمرنگش .

و ستون باریکی که همیشه دورش می چرخیدم و شعر می خوندم : رفتم لب رودخونه ...دیدم که غرق خونه ...گفتم که ای رودخونه ..بابام میاد به خونه ؟

****

خیلی وقته که نشستم اینجا . اما چرا اینقدر زود میگذرند لحظه های با تو بودن ؟ الانه که دل مامان شور بیافته و هزار و یک جا زنگ بزنه و سراغمو بگیره . باید برم . اما هنوز حرفی رو که برای گفتنش اومده بودم نگفتم . ته مونده آب توی لیوانمو می ریزم روی سنگ . آب میره و میره و روی فرو رفتگی های حک شده جا خوش می کنه : محل شهادت –حاج عمران ...

راستی بابائی یادته اون موقعها هر وقت این اسمو می شنیدم التماست می کردم منو هم ببری خونه حاج آقا عمران ؟ و تو می خندیدی و بغلم می کردی: گفتم حاج عمران ، نه حاج آقا عمران .

برم سر اصل مطلب؟ ... چشم

امروز دارن میان . همین امروز عصر . اما دلم از هفته پیش که از مامان اومدنشونو شنیدم به تب و تاب افتاده . نه اینکه بگم پسر خوبی نیست . اصلا مگه می شه برادر زاده تو خوب نباشه ؟ اما بهم حق بده که دو دل باشم . آخه کی میشه مثل تو ؟

مامان میگه از راه دور دارن میان . اگه می خواستی ردشون کنی اصلا نباید اجازه می دادی راه بیافتن . اما خودت که شاهد بودی . من نگفتم بیان . من فقط گفتم باید فکر کنم . اما راستش اینه که من قبلا همه فکرامو کردم . الانم اومدم همینو بهت بگم . من فقط یه شرط دارم. همین و بس.

یهو هوا چه سرد شد . یا شایدم من که ته دلم داره می لرزه احساس سرما می کنم . پیرمرد نگهبان امامزاده بار سومیه که داره میاد طرفم . شاید فکر می کنه زده به سرم که وسط هفته راه افتادم اومدم اینجا نشستم کنار مزار تو و دو ساعته که دارم باهات حرف می زنم . اصلا نمی دونم کی این قانونو گذاشته که هفته ای یک بار باید بری دیدن عزیزت . اونم پنجشنبه . منکه هیچوقت نتونستم یک هفته طاقت بیارم و کنارت نیام. پیرمرده همونجا نشسته . داره منو می بینه که یکریز باهات حرف می زنم .

می خوای خلاصه کنم و زودتر برم ؟ ببین بابائی . من فقط یه شرط دارم .

برادر زاده ته؟ درست .

پسر عموی منه ؟ اینم درست .

اخلاق و رفتارمون به هم می خوره ؟ قبول .

اونقدر شبیه توست که هر وقت نگاهش کنم چشمای تو رو میون چشاش می بینم ؟ ...آخه بابای من . اگه جز این بود که ...

بگذریم . با اینهمه من از شرطم نمی گذرم .

کسی که می خواد با من زندگی کنه اول باید منو از تو بخواد . درست شنیدی . من بابا دارم . یه بابای حی و حاضر . بابائی که همیشه با منه . پس خواستگار من باید منو از تو خواستگاری کرده باشه و بیاد سراغ من . . .

دیدی من چقدر مامانو خوب میشناسم ؟ داره تو حیاط قدم می زنه . مطمئنم خیلی دلش شورمو زده . می بوسمش و می رم تو اتاق. پشت سرم میاد تو: چرا اینقدر دیر کردی؟ نمی خوای یه کم به سر و وضعت برسی؟

از همونجا توی اتاقم طوری که بشنوه می گم: سرو وضعم که رسیدن نمی خواد . اما چشم الان میام . بزار یه کم خستگی در کنم.

دلم شور می زنه . نمی دونم امروز چی می شه . اما سعی می کنم ظاهرمو آروم نشون بدم . مثل تو که نشستی تو قاب عکس شیشه ای روی تاقچه اتاقم و می خندی به آشفتگی ها و آشوب درونم .

اما خدا رو شکر که تو رو دارم . خدا رو شکر که همیشه با منی و می تونم باهات حرف بزنم و آروم بشم .

*****

یک سفر به یاد موندنی همراه تو . یادته چقدر بهمون خوش گذشت ؟ اول قرار شد سه تا صندلی بگیرید که مامان راحت باشه . اما بعد که معلوم شد مسافر زیاده و ماشین کم ، تو گقتی دختر کوچولوم روی پای بابا می شینه . و این برای من خیلی خوشایند بود . چون می تونستم تمام راه باهات حرف بزنم و با هم بازی کنیم . اولای راه همینطور شد . یادته با حرفا و وراجی هام سرتو درد آورده بودم . مامان یه سیب پوست کند و داد دستم : نمی شه تو کمتر حرف بزنی ؟ بزار بابات یه کم استراحت کنه .

مامان چرا اصرار می کرد که اجازه بدم تو بخوابی ؟ شاید نمی دونست من برای اینکه کمی بیشتر کنار تو باشم همیشه لحظه شماری می کردم ...و من هم نمی دونستم که اون ساعتها تنها اوقاتی بود که تو فرصت استراحت و چشم بر هم گذاشتن داشتی .

نمی دونم چطور و کی خوابم برد . همینقدر یادمه که با نوازش نسیم از خواب پریدم . تو بغلت جا خوش کرده بودم و دستهام دو طرف تو آویزون بود . خودمو کمی جمع کردم و گوله شدم تو بغلت . از تکون خوردن من تو هم بیدار شدی . منو کشیدی بالا و ملافه ای که روم کشیده شده بود تا زیر چونه م کشیدی .

سرمو گذاشتم رو سینه ت : بابائی کی می رسیم ؟

: زیاد نمونده دخترم . الان که می رسیم تهران بعد یه بار دیگه که اتوبوس سوار بشیم و همینقدر راه بیائیم رسیدیم .

: اسم اونجا چیه ؟

: ارومیه .

: اما عزیز می گفت اونجا جبهه ست .

: نه دخترم . اونجا هم یه شهر مثل شهر خودمونه . از جبهه هم خیلی دوره .

اخمام تو هم رفت : اما تو که تو جبهه ای . یعنی بازم از تو دور می شیم ؟

روی پیشونیم یه بوسه نشوندی و گفتی : نه خیلی دور . دیگه اونجا تند تند میام پیشتون . تو هم باید قول بدی وقتی من نیستم مثل همیشه دختر خوبی باشی و به مامان کمک کنی . دیگه کم کم نینیمون هم میاد و تو میشی دختر بزرگ خونه .

خیلی از این کلمه خوشم میومد - دختر بزرگ خونه –

چه کیفی می کردم وقتی یادم می افتاد قراره فرزند ارشد تو باشم و خدا یه نینی ناز و خوشگل برامون بفرسته .

گفتی ارومیه . قبل از اومدن مامان از ارومیه زیاد گفته بود . گفته بود اونجا هم جائیه که دشمنا به شهرای اطرافش حمله کردن . کوچیک بودم ، اما نه اونقدر که ندونم دشمن کیه و جنگ چیه .

دلم پر از نفرت می شد وقتی مامان برام از بچه هائی می گفت که مجبور بودن از پدر و مادرشون جدا بشن . چون دشمن به شهر و زندگیشون حمله کرده بود و پدر و مادرشونو ازشون گرفته بود . و سرشار از غرور می شدم وقتی به یاد می آوردم که تو با همون دشمن می جنگی .

: بابائی . اگه اونجا دشمن هست نکنه تو یا مامانو ...

نتونستم ادامه بدم . حتی فکر جدائی از تو و مامان برام وحشتناک بود . منو به آغوش فشردی و گفتی : یادته قصه رقیه و علی اصغرو برات تعریف کردم ؟ تو داری با من میای تا رقیه ام بشی. از هیچی هم قرار نیست بترسی.

و من شدم رقیه تو . . . حسین . به همین راحتی .

اما اونجائی که رسیدیم ، جائی که مامان بهش می گفت ارومیه ، و عزیز می گفت نزدیک جنگ . . . و تو میگفتی جائی که قراره من بشم رقیه تو ، جای قشنگی بود . از همون بیرون شهر باغها و مزرعه های سر سبز و قشنگ به استقبالمون دویدند . خیلی خسته بودم . خسته راهی سی و چند ساعته . از اتوبوس که پیاده شدیم یکی پای ماشین منتظرمون بود . ساکها رو برداشتند و رفتیم تو خونه جدید . یه جائی که مامان بهش می گفت آپارتمان و عزیز، لونه کفتر .

دلم برای عزیز تنگ شده بود . یادش که افتادم چشمام پر شدن از غصه و خیلی زود سر رفتن و ریختن رو گونه هام .

. . . خیلی اضطراب دارم . تو کی میدونی . بهتر از هر کس دیگه . یعنی اگه هیچ کس هم ندونه تو خوب می دونی که این دست دست کردنها و این پا و اون پا کردن ها دلیلش چیه . یه عمر با من بودی . خیالت نه ، خودت . با من خندیدی توی شادی هام و گریه کردی تو ناراحتی هام .

تشویقم کردی وقتی شاگرد اول شدم و از دست خودت تنبیه شدم وقتی از روی حسادت مداد رنگی همکلاسیم رو توی سطل آشغال انداختم .

هر کی ندونه تو که خوب می دونی . همه حرفهام رو برای تو می گفتم و رازهای درونم با وجود تو بود که برام معنا پیدا می کرد . و حالا ...درد من اینه . من نمی تونم از تو جدا بشم . نمی تونم با کسی زندگی کنم که بخواد تو را از من و من را از تو بگیره . به من حق بده برای شرطم .

حالا همه توی اتاق نشستن . مامان هست و دائی . عمو و پسرش .

یه گوشه کنار مامان میشینم . چشمهای کنجکاو محمد منو زیر نظر دارن . زیر سنگینی لبه چادرم را ور می چینم و در پناه مامان می شینم : سلام !

صدامو فقط خودم می شنوم : علیک سلام دخترم .

انگار اونقدرها هم که فکر می کردم آروم حرف نزدم . عمو علی جابجا می شه و دعوتم می کنه که کنارش بشینم . میگم : خوبه عمو جون . روبرو بهتره .

: بیا اینجا کنار خودم بشین یه کم عمو و برادر زاده با هم درد دل کنیم . بی وفا شدی تازگیها دختر...

. . . عمو که اومد ارومیه خیلی از دلتنگی هام کم شد . نمی دونم ، شاید برای من که وضعیت تقریبا دلخواه بود تنها دیدن یه نشونه از طرف عزیز جون دلمو باز می کرد . اما وضعیت مامان با من خیلی فرق می کرد . مامان تو اون شهر تنها بود و با مسافری که هر لحظه اومدنش نزدیک و نزدیکتر می شد شاید راضی تر بود که تو شهر خودش و کنار زنهای فامیل می موند .

عمو خسته بود اما نه اونقدر که نتونه با من بازی کنه و صدای خنده هامو نشنوه . اما ته صدای عمو مثل همیشه نبود . خنده هاش بوی خنده های صمیمی قبلترها و شوخی هاش به سبزی سرخوشی های همیشگی نبود . از مامان که پرسیدم سرشو تو چادرش پنهان کرد : خسته ست . بزار خستگی راه در بیاد از تنش.

اشکهای مامانو خودم دیدم که تو تار و پود چادر گل گلی گم شد. دست مامان پیاز نبود .

خونه که اومدی از دیدن عمو هم خوشحال شدی و هم تعجب کردی . مامان دستمو گرفت و منو برد سمت راهرو : نمی خوای بری با المیرا بازی کنی؟

دستمو روی دکمه زنگ واحد کناریمون گذاشتم : مامانم گفته بیام با المیرا بازی کنم .

همه چیز رنگ عجیبی داشت . عمو بوی همیشگی را نمیداد . بوی خبری ناگهانی بود .

. . . : خوب تو دانشکده چه خبرا هست ؟

: هیچی عمو جون . همه چیز خوبه . خبری نیست .

از گوشه چشم محمدو دیدم که باسیب قرمز توی دستش بازی میکرد .

: محمد جان مشغول شو پسرم . ناقابله .

مامان همیشه محمد را دوست داشت . نمی دونم ، شاید هم از خیلی وقت پیش دوست داشت دامادی مثل اون داشته باشه . سیب سرخ ، شیطان و بازیگوش قل خورد و از میان انگشتهای محمد بیرون اومد . و محمد خجول و شرمزده سیب را از گلهای قالی چید و گذاشت وسط بشقابش .

: حاج خانوم . من که میگم این دیدو بازدیدهای فامیلی و حرفها و احوالپرسی ها همیشه بوده و هست . اگر شما موافقید این دو تا جوون یه گوشه بشینن چارتا کلمه حرف حسابی با هم بزنن .

شرم دوید توی گونه هام . خانواده ما و عمو علی با اینکه در شهرهائی دور از هم بودیم اما دلهامون همیشه به هم نزدیک بوده . شاید همین حس نزدیکی باعث میشد همه مطمئن باشند که من و محمد برای هم مناسبیم . اما من ...هنوز به اطمینان قلبی نرسیدم. مگر اینکه خودت مطمئنم کنی . همیشه فکر می کردم خیلی سخته ، و شاید حتی غیر ممکن ...اینکه بخوام به کسی فکر کنم و تصمیم بگیرم محبتشو توی دلم بکارم . شاید ترسم از این بود که مبادا لحظه هائی که به تو فکر می کنم کمتر و کمرنگتر بشن. الان هم تنها هراسم همینه .

چشم می دوزم به گلهای قالی و بازی نقش ها و رنگ ها روتو حصار محدود تار و پودش به تماشا می نشینم . اما فکرم از دایره رنگها فراتر میره و میشینه رو بام خیال. خیالی که خیلی دلش می خواد آینده رو برام ترسیم کنه .

: دختر عمو شما که اینقدر کم حرف نبودین .

محمد خسته از کلنجار بی فایده سکوت و خیال ، میشکنه حصارو . انگار ذره ذره وجودش میخواد حرف بشه و واژه ، تا منو به سخن بیاره : یادم نمی ره هیچوقت . شما چی؟ درسته مامان از بچگی همیشه وقتی شمارو میبوسید کلمه عروسم از زبونش نمی افتاد. اما این حرفا ...

محمد پیروز میشه . کلامش رو قطع میکنم: بله اقا محمد . این روزا این حرفا خریدار نداره . چیزی که مهمه خود انسانه و تصمیمش . دیگه اینروزا کسی عقد دختر عمو و پسر عمو رو تو آسمونا نمی خونه .

: اینو که قبول داری سرنوشت هر کس رو پیشونیش حک شده ؟

بی اختیار دست می کشم به پیشونیم.

: دیگه چیزی نمونده انتقال قطعیمو بگیرم اینجا . پس نگران زن عمو هم نباید باشی.

: نگرانی که با این چیزا تمامی نداره . بگذریم از اینکه مادر من دل گنده تر از این حرفاست .

صدای در حیاط میاد . حتما محدثه ست . کلاس داشت امروز. می دونم که الان با دیدن عمو کلی حرف داره واسه ش بزنه ...عزیز دردونه مامانه محدثه . یادگار بابا تو اون اوضاع سخت.

.

.

.

دست که به شکمش میکشیدم انگار داشتم نی نی کوچولوی مامانو نوازش می کردم : کی میاد نی نی مون؟

مامان بافتنی دستشو زمین گذاشت . دستی به کمر زد و از جا بلند شد : دختر خوبی باشی خیلی زود . زودتر از اونی که فکرشو بکنی.

مامان هنوز سیاهش تنش بود . احساس می کردم صورتش لاغر شده . خیلی وقت بود که مامان نمی خندید. از روزی که عمو ناگهان اومد و برگشت .

یادته ؟ تو هم قرار بود باهاش بری . اما مامانو نمیشد تنها بزاری . من بودم ، دختر بزرگ خونه . اما بازم نرفتی . نمی دونستم اون اصرار مامان برای رفتن تو با عمو چیه . اما هر چی بود گریه های مامان تمومی نداشت .

روزی که فهمیدم عزیز جونو دیگه نمی بینم منهم حال و روزم دست کمی از حال مامان نداشت .

: پاشو فهیمه جان . الانه که بابا و دوستاش بیان . پاشو این جارو رو بگیر اتاقوجاروبزن تا من مجبور نشم خودم خم بشم .

جلسه هائی که تو خونه با دوستات میذاشتی بیشتر شده بودن . من و مامان میرفتیم می نشستیم تو اشپزخونه . مامان چائیتونو دم میکرد و خودت می بردی . سرمو میزاشتم تو دامن مامان و واسه م قصه می گفت . خیلی دلم میخواست بیام کنارت بشینم و چشم بدوزم به هیبت نگاهت . اما مامان نمی گذاشت . می گفت جلسه تون مهمه . نباید بچه ها برن تو اتاق .

چارپایه رو کشیدم زیر پام . چه کیفی می کردم وقتی قدم بلند می شد و می تونستم از پنجره کوچیک آشپز خونه حیاطو نگاه کنم .

: مامان جلسه بابا و دوستاش کی تموم میشه ؟

: تموم میشه الان دخترم.

: خوب چرا بابا مارو نمی بره گردش ؟ ببین بیرون چقدر سبزه ؟

: می بره عزیزم . بزار یه کم سرش خلوت بشه . اونوقت میریم گردش.

: مامانی . اون کوها رو ببین چقدر سبزن .آدم فکر میکنه روشون پارچه مخمل انداختن .

: اره دخترم .

: راستی مامانی . عاطفه همسایه میگه اینجا یه دریا هست . انقده بزرگه که میشه همه ش توش شنا کرد .

: اره مادر جون .

: به بابا می گی یه روز مارو ببره اون دریا که عاطفه میگه همه ش آب نمکه ؟

و مامان جوابی برای سوالای دائمیم نداشت . چون نمیتونست از طرف تو بهم قولی رو بده که شاید عملی نمیشد... آخه تو هیچوقت اونقدر فرصت نداشتی که یه نصفه روز کامل کنارمون باشی.

یک روز وقتی از ت خواستم ما رو ببر ی دریائی که همه ش آب نمکه خندیدی و گفتی :

تو که خودت نمکی . آب نمک میخوای چیکار ؟

صدای در اتاق اومد.

از رو چارپایه پریدم پائین . چادر گل گلیمو سرم انداختم و اومدم تو هال : بابائی بازم دیدم. همه کوهها سبز بودن .

فکر کنم دریای ابنمک همین پشته باشه . چند روز پیش بابای عاطفه برده بودشون اونجا .

دستتو کشیدی رو سرم و خندیدی.

دوستت گفت : خوب مومن . یه روز که هزار روز نمی شه . بردار ببر بچه رو بیرون بزار یه هوائی عوض کنه . اصلا از روزی که این طفلکهارو آوردی اینجا بردی بیرون که یک صفائی بکنن ؟

قرار شد دوستت ماشینشو امانت بده یه روز من و مامان و ببری پیش کوههائی که روشون پارچه مخملی کشیدن . و به دریائی که همه ش آب نمکه .

.

.

.

البته محدثه هم واسه خودش خانومی شده . دیگه نباید نگران تنهائی زن عمو باشی.

: محدثه ؟ آره .خانومی شده .

بشقابو می گذاره جلوم .

شرم گونه هاش شده لرزش و افتاده تو نوک انگشتای دستش : پوست کندم . بخور.

راستی بابائی ، دقت کردی محمد چقدر شکل توست ؟

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

عضویت در خبرنامه

Stay informed on our latest news!

Subscribe to عضویت در خبرنامه feed

پربازدیدها