شنبه, 04/07/1399 - 10:00 admin-front2

برنامه‌های مدرسه تابستانی ایران در روز جمعه ۶ تیر

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی و مهارتی دانش‌آموزان تحت عنوان مدرسه تابستانی ایران برای روز جمعه ۶ تیر اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی آموزش مهارتی و درسی مدرسه تابستانی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از شبکه آموزش در روز جمعه ۶ تیر ۹۹ روی آنتن می رود، به شرح زیر است:

ابتدایی: (از بازی تا مهارت)

ساعت ١١ تا ۱۱:۳۰ ایستگاه مهارت
ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ قصه و داستان
ساعت١٢ تا ۱۲:۳۰ بازی و تفکر

متوسطه اول: (آموزش تکمیلی)

ساعت ٣٠: ١۴ تا ١۵:٠٠ ریاضی به توان زیبایی بخش٢

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ برنامه ریزی و موفقیت تحصیلی

متوسطه دوم: (آمادگی کنکور)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس ریاضی ٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

برچسب
مطالب مرتبط