سه شنبه, 04/10/1399 - 09:15 admin-front2

توانمندسازی مدیران مدارس به ارتقا کیفیت تعلیم و تربیت می‌انجامد

جواد حسینی گفت: کانون تحولات جامعه و آموزش و پرورش در مدرسه رقم می‌خورد، لذا هم ارتقاء مدیر مدرسه و هم ارتقاء نظام مدیریت مدرسه به معنی ارتقاء تحولات کیفی در تعلیم و تربیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی نشست هماهنگی در خصوص تشکیل شورای راهبری، توانمند سازی و ارتقای مدیریت آموزشگاهی، شورای توسعه مشارکت‌ها و گروه طرح و برنامه، فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد برگزار شد.

سید جواد حسینی در این نشست با تاکید بر اینکه مدیریت آموزشگاهی قلب تحول در نظام تعلیم و تربیت است اظهار کرد: کانون تحولات جامعه و آموزش و پرورش در مدرسه رقم می‌خورد، لذا هم ارتقاء مدیر مدرسه و هم ارتقاء نظام مدیریت مدرسه به معنی ارتقاء تحولات کیفی در تعلیم و تربیت و در نتیجه در جامعه قلمداد می‌شود.

وی افزود: باید به مدیریت مدرسه و آموزشگاه قدرت تصمیم‌گیری بیشتر و بالاتری داده شود و از این طریق ضمن تمرکززدایی از نظام عریض و طویل آموزش و پرورش، نظام قدرت و تصمیم گیری از کانون مدرسه به شکل تقاضا محور با حضور همه اضلاع و ارکان آموزش و پرورش یعنی معلمان و دانش‌آموزان و اولیا قدرت و قوت گیرد.

حسینی انتخاب، انتصاب و ارزیابی مدیران مدارس را از جمله اهداف ارتقای مدیریت آموزشگاهی بر شمرد و افزود: با رویکرد ارتقای مدیریت آموزشگاهی، بهبود و آموزش ضمن خدمت مدیران آموزشگاهی اهمیت بسیار والایی دارد.

وی افزود: اولاً ضمن ابلاغ مدیریت به مدیران، برای برگزاری آموزش‌های یک هفته‌ای و سپس در طول هر سال یک هفته برای بروز رسانی مهارت‌های فنی، اداری و انسانی مدیران آموزشگاهی باید همت گمارد تا مدیران آموزشگاه را بتوان به سمت راهبران آموزشی هدایت کرد.

حسینی بیان کرد: تدوین سرفصل‌های به‌روز و شناسایی مدرسان توانمند از جمله مواردی است که باید در آموزش‌های ضمن خدمت مد نظر قرار گیرد.

معاون وزیر اظهار کرد: در این خصوص علاوه بر این آموزش‌ها یکی از منابع غنی برای ارتقای مدیران تجارب مطلوب سایر مدارس و انتقال آن به ساختار آموزشگاهی و فرآیند تجربه گردانی است که به نظر می‌رسد دراین خصوص هم می‌توان طرح تحت عنوان طرح جام یعنی جمع آوری ایده‌های مطلوب را در ساختار مدیریتی آموزشگاهی برای انتقال تجارب خوب، جمع بندی آنها و تبدیل شدن آنها به رویه‌های ارزشمند در قالب‌های کمیته بهبود و ارتقاء مدیرت آموزشگاه اجرایی کرد.

وی افزود: در این طرح علاوه بر انتقال تجارت کنونی مدارس، تجارب ارزشمند مدیرانی که از گردونه مدیریت خارج یا بازنشسته می‌شوند و نیز تجارت جهانی مدیریتی آموزشگاهی بین المللی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر خواستار راه‌اندازی شبکه‌ای از مدیران مدارس با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و به‌ویژه شبکه شاد شد و اظهار کرد: یکی از راه‌های تجربه گردانی و استفاده از نظریات مدیران، راه‌اندازی پارلمان مجازی و واقعی مدیران است که می‌تواند منجر به ارتقای مدیریت آموزشگاهی هم شود.

وی افزود: توجه و تمرکز بر انتصاب و انتخاب مدیران آموزشگاهی شایسته، ارزیابی مطلوب آنها، توانمندسازی مستمر مدیران، افزایش اختیارات و مشارکت مدیران در نظام توسعه و برنامه ریزی آموزشی، استفاده از فناوری‌های نوین و شبکه شاد، ایجاد شبکه‌های مجازی و واقعی برای توسعه مشارکت مدیران از جمله محورهایی است که در این شورا می‌تواند مورد توجه و تمرکز قرار گیرد.

حسینی در ادامه به موضوع توسعه مشارکت صاحبنظران پرداخت و اظهار کرد: توسعه مشارکت صاحبنظران، مراکز آموزش و پرورش، کارشناسان و مدیران مدارس در قالب شورای پژوهش و رصد کاربست مطالعات ملی و بین المللی باید به انجام برسد.

وی افزود: برای تحقق این موضوع مهم باید گروهی از کارشناسان برجسته سازمان ماموریت جمع آوری، انگیزه بخشی و آماده سازی طرح‌ها و مطالعات را برعهده گرفته تا از این طریق امکان استفاده از داده‌های علمی ملی و بین المللی فراهم آید.

وی بیان کرد: از ظرفیت طرح جام، نظام تصمیم گیری از مدرسه تا ستاد، پارلمان های مشورتی معلمان، اولیا و دانش‌آموزان نیز در راستای موضوع یابی و مشارکت طلبی می‌توان استفاده کرد.

معاون وزیر در ادامه با تاکید بر راه‌اندازی گروه طرح و برنامه، فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد اظهار کرد: موضوعات طرح و برنامه، فناوری‌های نوین و ارزیابی عملکرد با یکدیگر همبستگی دارند و در این راستا از حیث اداری گروهی در سازمان با همین عنوان تشکیل خواهد شد تا هم فناوری‌های نوین، ارزیابی عملکرد و طرح و برنامه را در مرکز نگاه و برنامه ریزی و نظارت راهبردی خود قرار دهد.

برچسب
مطالب مرتبط