یکشنبه, 04/22/1399 - 10:24 kerman-admincb
نمازجمعه در راس همه امور است

تقدیر از برگزیدگان مسابقه مجازی امام مهربانی ها

در نماز جمعه شهرستان فهرج با اهداء لوح وهدیه ازبرگزیدگان مجازی مسابقه دلنوشته، قصه، نقاشی دروصف امام مهربانی ها امام رضا (ع) تقدیرشد.

نمازجمعه در راس همه اموراست. اعضاء هیئت اندیشه ورزکانون بسیج فرهنگیان شهرستان فهرج استان کرمان درمراسم عبادی وسیاسی نمازجمعه شرکت کردند و در حاشیه نماز جمعه شهرستان فهرج با اهداء لوح وهدیه ازبرگزیدگان مجازی مسابقه دلنوشته، قصه و نقاشی دروصف امام مهربانی ها امام رضا (ع) تقدیرشد.

برچسب
مطالب مرتبط