یکشنبه, 04/22/1399 - 11:00 kerman-admincb
جلسه هیئت اندیشه ورز

برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز با موضوع تربیت دینی وانقلابی در مکتب سپهبد شهیدقاسم سلیمانی

هیئت اندیشه ورزکانون بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان در تیرماه با موضوع تربیت دینی وانقلابی در مکتب سپهبد شهیدقاسم سلیمانی با استناد به سند تحول بنیادین ،بیانیه گام دوم انقلاب، درمحل سالن کنفرانس سپهبد شهید قاسم سلیمانی برگزار گردید.

هیئت اندیشه ورزکانون بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش ناحیه یک کرمان در تیرماه با موضوع تربیت دینی وانقلابی در مکتب سپهبد شهیدقاسم سلیمانی با استناد به سند تحول بنیادین ،بیانیه گام دوم انقلاب، درمحل سالن کنفرانس سپهبد شهید قاسم سلیمانی برگزار گردید.

 دراین جلسه اصلاح جامعه و زنده نگه داشتن ارزش های انقلابی یکی از وظایف اصلی بسیج و آموزش و پرورش عنوان شد.

با توجه به تحولات سریع جهانی و ابعاد روز افزون توسعه ،ضرورت تدوین سریع سیاست ها و الگوهای تصمیم گیری امری است که بدون استفاده وسیع از ایده های نو وجمع بندی تجارب و نظرات افراد خلاق میسر نمی شود.

درک و فهم مسائل و آسیب های موجود در قشرومقابله با این مسائل نیازمند خرد جمعی است و فلسفه تشکیل هیات اندیشه ورز هماهنگی فکری و تصمیم گیری ها و طراحی برنامه های جامع است.

گستره وسیع آموزش و پرورش وظرفیت موجود معلمان ،دانش آموزان و اولیا و مسایل مختلف عرصه تعلیم و تربیت ضرورت هم اندیشی و بهره گیری از افکار و ایده های خلاق را دو چندان می کند .هیات اندیشه ورز با راهکار های علمی و تربیتی و بصیرتی که قابلیت اجرایی نیز داشته باشند باید در مواجهه هجمه فرهنگی و توطئه دشمنان از آسیب رسیدن به دانش آموزان و نسل جوان در معرض آسیب جلو گیری نموده و این نیاز به تفکر و هم اندیشی دارد.

برچسب
مطالب مرتبط