سه شنبه, 04/31/1399 - 09:38 admin-front2

تمدید اجرای رشته‌های مهارتی تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اجرای رشته‌های مهارتی تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از سوی معاونت آموزش متوسطه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجا که ادامه تحصیل دانش آموزان واجد شرایط رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش مندرج در مجموعه هشتم و همچنین دوره پیش دانشگاهی رشته هنر شاخه فنی و حرفه ای با توجه به شرایط خاص شیوع ویروس کرونا برای افراد واجد شرایط میسر نگردیده، از سوی معاونت آموزش متوسطه مصوبه بیست و هشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان «ماده واحده تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش و رشته هنر دوره پیش دانشگاهی و شاخه فنی و حرفه ای تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹» با ادارات کل استان ابلاغ شد.

بر این اساس، با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و عدم امکان آموزش استانداردهای مهارت در شاخه کاردانش توسط آموزشگاه‌های تحت نظارت دستگاه‌های متولی استاندارد مهارت به دانش آموزان شاغل به تحصیل در رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش و رشته هنر دوره پیش دانشگاهی شاخه فنی وحرفه ای اجازه داده می‌شود صرفاً تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مطابق ساختار آموزشی قبل با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ادامه تحصیل دهند، در صورت عدم فارغ التحصیلی این قبیل افراد تا پایان سال تحصیلی مذکور ادامه تحصیل آنها پس از تطبیق دروس با ساختار جدید آموزشی امکان پذیر است.

برچسب
مطالب مرتبط