پنجشنبه, 06/13/1399 - 07:24 admin-front

مهلت تمدید ارسال ایده ها در جشنواره تعلیم و تربیت در دوران کرونا

با توجه به استقبال گسترده فرهنگیان، دانش آموزان، دانشگاهیان جشنواره ایده پردازی تا روز جمعه تاریخ ۲۱ شهریور ماه تمدید شد ودیگر قابل تمدید نمی باشد

با توجه به استقبال گسترده فرهنگیان، دانش آموزان، دانشگاهیان جشنواره ایده پردازی تا روز جمعه تاریخ ۲۱ شهریور ماه تمدید شد ودیگر قابل تمدید نمی باشد

برچسب
مطالب مرتبط