س, 11/06/1394 - 11:26 mainportal

نمونه طرح درس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی شماره 1

نمونه طرح درس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی شماره 1

وبلاگ همکارسلام نوشت:

بسمه تعالی

«هیچ فقری چون فقر علمی نیست »

طرح درس روزانه با تأکید بر روش مکاشفه ای

نام ونام خانوادگی : حمید فتحی زاده تاریخ تدریس :20/10/1393 شماره طرح درس :7

موضوع درس: علوم تجربی کلاس: دوم ابتدایی مدت زمان تدریس :45 دقیقه

عنوان درس : فصل هفتم (نور) مکان : کلاس و حیاط مدرسه تعداد کلاس: 16نفر شهرستان گتوند –دبستان شهید سرتیپ نامجو به سفارش : استاد ادیب نیا

الف ) عناوین و نکات اصلی متن درسی که تدریس خواهد شد شامل :

1- نور

2- چشمه های نور

3- موارد استفاده از نور

4- سایه

ب) مراحل ، رهنمودها و نکات اصلی روش انتخاب شده :

الگویی که مبنای طرح درس پیش رو قرار گرفته است روش مکاشفه ای است. روش مکاشفه ای به شیوه ای از تدریس و یادگیری گفته می شود که، فراگیر بر اساس راهنمایی خاص معلّم ، مفهوم یا مسئله ای را به طور انفرادی مطالعه و بررسی می کند و مورد آزمایش قرار می دهد وپس از اطلّاعات به دست آمده ، نتیجه گیری میکند و می کوشد به یک استنباط کلی برسد . در این روش شرایط آموزش طوری فراهم می شود که دانش آموز می تواند از طریق فعّالیّت های فکری و خود –رهبری به کشف برخی مفاهیم و اصول علمی برسد . در این روش با برهم زدن تعادل فراگیران و از طریق پرسش کردن ، ساخت فرضیه ، جمع آوری اطلّاعات و آزمایشگری ، دانش آموزان فعّالیّت هایی را در جهت رفع تعادل و ایجاد تعادل مجدد با محیط انجام می دهند .که این فعّالیّت ها سبب بروز قابلیت ها و توانایی های جدیدی در فراگیران و جریان رشد عقلانی آن ها را تسریع و تسهیل می نماید . این روش ، روشی غیر مستقیم بوده و از نظر آموزشی برای کودکان بسیار موءثر است . پس معلّم مسائل یا سوءالاتی را که متناسب با سطح رشد کودکان و اهداف درس است مطرح می کند ، و سپس آن ها را برای جست و جو و یافتن راه حل ، ترغیب و تشویق می کند . در این روش ، بر خلاف روشهای سنتی ، به یکباره الگوی صحیح از طرف معلّم ارائه نمی شود . او از این که تمامی کودکان به یک روش عمل کنند یا وقت زیادی را صرف فعّالیّت و حرکت بکنند ، نگران نیست بلکه نظر او دادن فرصت به تمامی کودکان است تا آنها بتوانند استعدادها ، توانایی ها ، تجربیات و خلاقیت های خود را بروز دهند . و سپس معلّم از تعدادی از دانش آموزان می خواهد که راه حل خود را برای حل مسئله ارائه دهند . در این حال ، معلّم به گروههای مختلف که در حال پرسش و پاسخ هستند ، سر می زند و از افراد سوءال می کند . به طور خلاصه ، مراحل روش اکتشافی عبارت اند از: 1- معلّم سوءالاتی را از محتوای آموزشی قبل از حضور در کلاس طراحی می کند . 2- دانش آموزان اکتشاف و پاسخ به سوءالات را آغاز می کنند . 3- به دانش آموزان فرصت داده می شود تا راه حل های خود را ارائه دهند . 4- دانش آموزان به تمرین و پالایش مسئله با توجه به راه حل هایی که از طرف اعضای کلاس ارائه شده می پردازند. 5- معلّم به میان اعضای کلاس می رود و آنها را از طریق ارائه ی سوءالات بیشتر یاری می کند .

- چند ویژگی روش مکاشفه ای : 1- فرایند تدریس و یادگیری از طریق بحث و پرسش و پاسخ است . 2- معلّم درس را با با ارائه ی یک پرسش یا طرح یک معمّا ویا بیان یک مشکل شروع می کند و از فراگیران می خواهد جواب یا راه حل مشکل را پیدا کنند . 3- معلّم نقش راهنمارا دارد و مستقیماَ جواب را در اختیار فراگیر قرار نمی دهد . 4- معلّم جواب های بلی ، خیر، شاید و... را کافی نمی داند و از دانش آموزان توضیح بیشتری می خواهد. 5- معلّم سعی می کند فراگیران را به اظهار نظر ، تفّکر ، کنجکاوی ، و آزمایش نظریه ها ی خود تشویق کند ولی در صحت و سقم نظریاتشان دخالت یا قضاوت نمی کند 6- معلّم همواره سعی می کند از طریق راهنمایی و پرسش های مناسب ، دانش آموزان را در مسیر جمع آوری اطلّاعات و کشف جواب فرار می دهد

- امتیازهای روش مکاشفه ای :

1- این روش توانایی های فکری دانش آموزان را پرورش می دهد و سبب افزایش مهارت های ذهنی آنان می شود .

2- فراگیران در جریان کاوش و جمع آوری اطّلاعات ، راه های مختلف یادگیری را تجربه می کنند و می آموزند .

3- تجارب و یافته هایی که از این راه به دست می آید ، محصول کشف خود دانش آموز ان است . به همین دلیل میزان پایداری مطالب در حافظه آنان بیشتر می شود.

4- از آنجا که خود دانش آموز ان مطالب را کشف می کنند ، ذوق و علاقه به یادگیری و فعالیت بیشتر ، در آنان تقویت می شود

5- در این روش ، فراگیران متناسب با قدرت و توانایی خود یاد می گیرند و پیشرفت می کنند .

6- در این روش ، دانش آموزان ناچار می شوند معلومات پراکنده خود را نظم بدهند و از ترکیب و نظام آن ها مجهول هایی را کشف کنند . از این رو می توانند به تدریج متکی به خود باشند و به نظم فکری و دقّت کردن عادت کنند

7- قبول نظریه ها و تأیید فعّالیّت های دانش آموزبه وسیله ی گروه ، سبب نشاط و اعتماد به نفس او می شود .

8- معلّم ، به عنوان یکی از اعضای گروه کاوش به شمار می آید و امتیاز خاصی نسبت به سایر اعضا ندارد . در این حالت فراگیران احساس آزادی می کنند و نظریّه ها ی خود را به راحتی می گویند .

9- در این روش دانش آموزان دانش آموزان با احتیاط به واقعیت ها و نظریّه های علمی می نگرند و هر مطلبی را به اعتبار این که مبنای علمی دارد ، به سادگی قبول نمی کنند .

10- بااین که دانش آموزان در این روش به تنهایی فکر می کنند ، کار ، گروهی است . به این سبب تعلیم و تعلّم بهتر انجام می گیرد و حس همکاری تقویت می شود.

11- پرسش و پاسخ دانش آموزان و واکنش هایی که از خود نشان می دهند، سبب گسترش فرایند تدریس می شود و تصمیمات قبلی معلّم ، نقش چندانی در فعالیت های آموزشی ندارد.

12- معلّم موفّقیّت خود را در این روش ، بر اساس کیفیت پرسش و پاسخ ، نتیجه گیری و سایر واکنشهای دانش آموزان آنان ارزشیابی می کند.

-محدودیت های روش مکاشفه ای :

1- در این روش اصل بر این است که همه دانش آموزان ، آمادگی ذهنی لازم برای این نوع یادگیری را دارند . ولی امکان دارد دانش آموزان کند ذهن ، در مواجهه با مفاهیم مجرد و پرسش های تحلیلی و درک روابط بین مفاهیم ، دچار اشکال و سردرگمی شوند و یا برای ترکیب و تعمیم نتایج به دست آمده توانایی لازم را نداشته باشند . همچنین ممکن است چند دانش آموز تیز هوش ، فعّالیّت های آموزشی کلاس را در اختیار خود بگیرند و سبب دلسردی بقیّه دانش آموزان بشوند .

2- این روش ، برای آن که عدّه ی زیادی دانش آموز دارد، مناسب نیست . زیرا بررسی و کاوش ، به دقّت زیادی نیاز دارد . به خصوص اگر یکی از دانش آموزان مشکلی داشته باشد و پرسش های زیادی بکند ، بقیّه ی دانش آموزان باید منتظر بمانند.

3- در این روش ، چون میزان راهنمایی فراگیران دقیقاَ معلوم نیست ، امکان دارد معلم بیش از لزوم ، دانش آموزان را راهنمایی کند . بنابرین ، عدّه ای معتقدند که این روش در خلاقیت فکری گروه دانش آموزان چندان موءثر نیست .

4- درستی نظریه ها و یافته های دانش آموزان در زمینه ی علوم تجربی ، گاه باید مورد آزمایش قرار گیرد . از این رو ، اجرای این روش با وقت کلاس سازگاری ندارد.

نکته : 1- چه مکانی بهتر است ؟ آزمایشگاه و فضای باز بهترین مکان برای تدریس است2- چه کسانی ؟ برای همه ی پایه ها با همه شرایط توانایی مناسب است ولی اگر کلاس کم جمعیت و فراگیر قوی تر باشد اثر مطلوبی خواهد داشت. 3- چگونه؟ اول اطّلاع فراگیر از شیوه صورت گیرد، وبعد گام به گام و با حوصله و با تکرار وتمرین اجرای آن لذت بخش می شود . 4- چه چیزهایی به ما کمک می کند ؟ الف ) مقدار کمی حوصله ب) مقدار زیادی تمرین ج) گنجینه ای از موقعیّت های ابهام آمیز برای شروع در دروس مختلف و...

5- منابع و شرایط لازم برای این شیوه ؟ الف) نیاز به معلمان با تجربه و آشنا با روش تحقیق دارد ب) فرصت کافی برای اجرای دقیق مراحل ج) تمرین زیاد برای کسب مهارت در امر مکاشفه د) و امکانات و ابزار برای ارائه ی موقعیّت ابهام آمیز دارد .

ج) عنوان ها و نکات اصلی طرح درس شامل :

1- موضوع درس :علوم تجربی کلاس دوم ابتدایی

2- عنوان درس : فصل هفتم : نور ( صفحات 49 الی 54)

3- رئوس مطالب : نور –چشمه نور –موارد استفاده ی نور –سایه

4- اهداف جزیی :1- بداند چه وقت یک جسم را بهتر می بینیم

2- تعریف چشمه نور را بداند و مثال بزند .

3- موارد استفاده از نور را بداند و نمونه هایی را ذکر کند .

4- بداند سایه چگونه درست می شود و سایه درست کند.

5- هدف های رفتاری در حیطه ی شناختی و مشخص کردن سطوح یا طبقات آن ها :

1- فراگیران بدانند چه وقت بهتر می بینیم . ( دانش )

2 –فراگیران درک کنند که چشمه ی نور چیست ( درک و فهم )

3- فراگیر ان خورشید را به عنوان چشمه ی اصلی نور درک کنند. ( درک و فهم )

4- فراگیر ان مواردی از استفاده های نور را نام ببرند. .( کاربرد )

5 - فراگیر علت به وجود آمدن سایه را درک کنند .( درک و فهم )

6- فراگیران با انجام آزمایشات کتاب نتیجه ی آزمایشات را تحلیل کنند. ( تجزیه و تحلیل)

جدول طبقه بندی هدف های رفتاری در حیطه ی شناختی

شماره ی

هدف ها

سطوح یا طبقات هدف ها در حیطه ی شناختی

دانش

درک

کاربرد

تجزیه و تحلیل

ترکیب

ارزشیابی

1

2

3

4

5

6

*

*

*

*

*

*

6- هدف های رفتاری در حیطه ی روانی –حرکتی و مشخص کردن سطوح یا طبقات آنها (مهارتها)

1- آزمایش چه وقت بهتر می بینیم را مطابق معلّم انجام دهند ( مشاهده و تقلید )

2- پس از مشاهده نتیجه ی مشاهدات خود را در برگی بنویسند و سپس به سرگروه ارائه نمایند. .( اجرای مستقل)

3- گروهها پس از بررسی نظرات خود به جمع بندی رسیده و یک نفر نظر نهایی را پای تخته می نویسد .( دقّت )

4- گروه ها با مشورت با هم تعریف چشمه نور و مثالهایی را ذکر کرده و پای تخته می نویسند. .( هماهنگی )

5- مواردی از استفاده های نور را لیست کرده و سرگروه بیان می کند. و پای تخته می نویسد. .( دقّت )

6- فراگیران سایه هایی با دست درست کنند( اجرای مستقل )

7- فراگیران بیان کنند با چه چیزهایی سایه درست می شود و با چه اجسامی سایه درست نمی شود .( دقّت)

جدول طبقه بندی هدف های رفتاری در حیطه ی روانی – حرکتی

شماره

هدف ها

سطوح یا طبقات هدف ها در حیطه ی روانی – حرکتی

تقلید

اجرای مستقل

دقت

هماهنگی

عادی شدن حرکات

1

2

3

4

5

6

7

*

*

*

*

*

*

*

7- هدف های رفتاری در حیطه ی عاطفی و مشخّص کردن سطوح یا طبقات آنها (نگرش ها)

1- فراگیر به سوءلات معلّم گوش فرا می دهد . ( دریافت)

2- او به تدریس معلّم علاقه نشان می دهد. ( واکنش)

3- با گروه همکاری دارد و در فعّالیّت ها شرکت می کند و کلاس را جدی می گیرد . (ارزش گذاری)

4- با علاقه از ما می خواهد که پای تخته آمده تا درباره ی موضوع صحبت کند (سازماندهی ارزش ها)

5- دانش آموز نسبت به محیط اطراف کنجکاو شده و مواردیادگیری را در اطراف نشان می دهد .(درونی شدن ارزش ها و تبلور)

جدول طبقه بندی هدف های رفتاری در حیطه ی عاطفی

شماره

هدف ها

سطوح یا طبقات هدف ها در حیطه ی عاطفی

دریافت

واکنش و پاسخ دادن

ارزش گذاری

سازماندهی ارزش ها

تبلور یا درونی شدن ارزش ها

1

2

3

4

5

*

*

*

*

*

8- پیش بینی رفتار ورودی:

1- نداشتن مشکل بینایی

2- تشخیص نور و تاریکی

3- شناخت انواع نور دهنده ها

4- دیدن و آشنایی با مفهوم چشمه

5- نداشتن ترس از سایه

9- ارزشیابی تشخیصی:( diagnostic evaluation)

- حضور و غیاب دانش آموزان - دقت در وضعیت جسمانی آنها - بررسی تکالیف جلسه گذشته

آماده کردن وسایل مورد نیاز :جعبه- عکس های متنوع در رابطه با درس از طریق رایانه–چسب –قیچی- شیشه –پلاستیک –مقوا- لامپ و سیم سیار

1-9 : آزمون رفتار ورودی ( preassessment):

1- آیا مشکل بینایی ندارند؟

2- آیا مفهوم نور و تاریکی را درک کرده اند ؟

3- آیا تعدادی از نور دهنده ها را نام می برد ؟

4- آیا مفهوم چشمه را می داند ؟

5- آیا از سایه خود می ترسد ؟

6- آیا بر درس های گذشته تسلط دارد ؟

2-9 : پیش آزمون که شامل :

7- آیا فراگیران می دانند چه وقت می توانیم چیزها را بهتر ببینیم ؟

8- آیا فراگیران می دانند چشمه ی نور چیست ؟

9- آ یا فراگیران می توانند چشمه های نور را نام برده و آنها را شناسایی کنند ؟

10- آیا فراگیران می دانند از نور چه استفاده هایی می کنیم ؟

11- آیا می دانند که چراغ راهنما یک چشمه نور است و چه کمکی به ما می کند ؟

12- آیا می دانند که سایه چگونه درست می شود؟

13- آیا آزمایش چه وقت بهتر می بینیم را به خوبی انجام دادند ؟

14-آیا سوالات معلم را پای تخته جواب می دهند ؟

15- آیا آزمایشات کتاب را آنجام داده و گزارش می دهند ؟

16-آیا فراگیر به سوءلات معلّم گوش فرا می دهد ؟

17-آیا فراگیران به تدریس معلّم علاقه نشان می دهند؟

18- آیا با گروه همکاری دارد و در فعّالیّت ها شرکت می کند ؟

19- آیا با علاقه از ما می خواهد که پای تخته آمده تا درباره ی موضوع صحبت کند ؟

20- آیا دانش آموز نسبت به محیط اطراف کنجکاو شده وانواع چشمه های نور و موارد استفاده از آن را نشان می دهد ؟

نتیجه:سوءالات 1تا6 مثبت هستند و سوءالات 7 تا 20 منفی هستند .

10- تعین نقطه شروع تدریس : تدریس از شماره ی 7 شروع می شود .

- گروه بندی کلاس از طریق کارت های رنگی –سه گروه چهار نفری بنام ابن سینا –رازی و ادیسون

11- مراحل تدریس و تنظیم محتوا با توجه به روش اکتشافی :

1-آمادگی و ایجاد انگیزه ( برهم زدن تعادل و پرسشگری )

گام اوّل : فعّالیّت معلم

برای ایجاد انگیزه از روش بر هم زدن تعادل استفاده می کنیم . به این صورت که :

معلم : می خواهم یک آزمایش علمی را به شما نشان دهم ، پس از مشاهده آزمایش ، سوءالی درباره ی آن مطرح خواهم کرد . پیدا کردن جواب به عهده ی شماست . در ضمن چنانچه سوءالی دارید و یا می خواهید مطلبی را توضیح دهید ، دست خود را بلند کرده و نظرتان را بگویید.

شروع : معلّم پای تخته می نویسد « چه وقت بهتر می بینیم؟ » و از بچّه ها می خواهد پس از آزمایش صفحه 50 راکه انجام دادند ، بعد پاسخ دهند

گام دوم :

از دانش آموزان می خواهیم پیرامون آزمایش انجام شده پرسش هایی مطرح کنند که پاسخ آنها « بله یا خیر» یا یک عبارت کوتاه باشد .

معلّم با بله یا خیر و شاید و... پاسخ می دهد و نقش راهنما و هدایتگر را ایفا می کند .وقتی معلم به گروهها فرصت فکر کردن داد از سرگروه می خواهد که پای تخته آمده و استنباط گروه خود را بیان کند و بنویسد. وهرگروه تأثیر نور را بیان کرد می شود گروه مکتشف و تشویق می شود ؟

فعّالیّت دانش آموز :دانش آموزان سوءال می کنند وبا گروه پس از انجام آزمایش و تحقیق به جمع بندی رسیده و پاسخ نهایی را توسط سرگروه یا یکی از آنها به دلخواه معلّم پای تخته می نویسد

1- مدل کلاس : کلاس مشارکتی 2- روش : مکاشفه ای ( مرحله بر هم زدن تعادل و پرسش و پاسخ )3- رسانه : 4- فعّالیّت معلّم : انجام آزمایش و پاسخ و پرسش از دانش آموزان 5- گروه آموزش گیرنده : تمام کلاس 6- فعّالیّت های شاگردان : پاسخ به معلم و نگاه به آزمایش 7- مدت : 5دقیقه

2- معرفی درس : با رسیدن به پاسخ سوءال با بیان صریح اهداف آموزشی و ارائه ی پیش سازمان دهنده می گوییم : بچّه ها امروز می خواهیم درباره نور درس بدهیم و سئولات زیز را پای تخته نوشته و از بچه ها می خواهیم با روش اکتشافی به جواب ها برسند مانند روش قبل ّ البته معلم با نشان دادن تصاویر ی از چشمه های نور و غیر نوری و موارد استفاده از نور آنها را به سمت پاسخ سئوالات زیر هدایت می کند : 2- چشمه های نور کدامند نام ببرید . 3- موارد استفاده از نور را لیست کنید .

1- مدل کلاس : همیاری و مشارکتی 2- روش : مکاشفه ای مرحله بیان صریح و توصیفی هدف درس 3 - رسانه : پروژوکتورو لب تاب - تخته وایت برد و ماژیک و پاکن 4- فعّالیّت معلّم : نوشتن سئوالات جهت کشف پاسخ آنها 5- گروه آموزش گیرنده : تمام کلاس 6- فعّالیّت های شاگردان : گوش کردن و نگاه به تصاویر و سئوالاتو و توضیحات معلّم 7- مدت : 5دقیقه

2-ارائه درس :

الف: فعالیت معلم :گفتگو با بچه ها جهت اجرای مرحله سوم یعنی دادن فرضیه توسط آنهاست .به این صورت که : بچه ها وقت آن رسیده که پاسخ هایی برای سئوالات زیر با توجه به مشاهدات خود ارائه نمائید ( فرضیه سازی ) . سوءال های خوب دانش آموزان را روی تابلو می نویسیم . از دانش آموزان می خواهیم پس از مشورت با گروه خود به پرسش های خود پاسخ های احتمالی بدهند و در واقع فرضیه بسازند . و از یکی از فراگیران می خواهیم فرضیه ها را روی تابلو ی وایت برد بنویسد

پرسش

پاسخ احتمالی( فرضیه)

1-چه وقت بهتر می بینیم ؟

2- چشمه نور چیست و آنها را نام ببرید .

3- موارد استفاده از نور را لیست کنید

4- سایه چگونه ایجاد می شود ؟

1-وقتی نور به اندازه بتابد

2- هر چیزی که از خود نور بدهد مثل شمع –لامپ –خورشیذ –ستارگان –و......

3- چراغ راهنما- روشنایی –گیاه خواندن و نوشتن و...

4-اگر نور از چیزی نگذرد مثل مقوا

ب) فعالیت شاگردان به روش گروهی :

مرحله چهارم آزمایش فرضیه ها : بچه ها باید درباره ی درستی ویا نادرستی فرضیه یا فرضیه ها تصمیم گیری کنیم .( آزمون فرضیه ) این کار نیاز به اطلّاعات بیش تری دارد . و از آنها می خواهیم مطالب کتاب درسی خود را که ارتباطی با این موضوع دارند مطالعه کنند . در صورت نیاز آزمایش را دوباره انجام می دهیم . ممکن است دانش آموزان برای آزمایش فرضیه ای بخواهند آزمایش دیگری انجام بدهند ( مثلاَ نگاه به تصاویر –آزمایش سایه و ...) این امکان را به او می دهیم . همچنین کتاب را بخوانند و آزمایش های آن را انجام دهند تا به جواب های سئوالات برسند

1- مدل کلاس : کلاس درس و همیاری 2- روش : روش مکاشفه ای و روش همیاری و مشارکتی و فعال 3- رسانه : وسایل آزمایش مثلاً مقوا و شیشه و لامپ روشن برای سایه و تصاویر کتاب و لب تاب معلم برای شناخت چشمه های نور و .... ، دفتر یادداشت ، تخته و قلم 4- فعّالیّت معلّم : نظارت و راهنمایی فراگیران 5 - گروه آموزش گیرنده : تمام کلاس 6- فعّالیّت شاگردان : فعّالیّت ، ارائه ی فرضیه ، آزمایش فرضیه ها و ارائه ی نظر قطعی خود برای جمع کلاس 7- مد ت 10دقیقه

ج: ارزشیابی مرحله ای و انجام تمرینات ضروری :

برای ترمیم و یا تثبیت یادگیری با سوءال کردن و راهنمایی به سمت پاسخ درست سوق می دهیم و پس از جمع آوری اطلّاعات و احتمالاَ انجام آ زما یش فرضیه یا فرضیه های درست مورد تأیید قرار می گیرند . در این مرحله از دانش آموزان می خواهیم آنچه را گذشت توضیح دهند . در توضیحات دانش آموزان روی مراحل طی شده ( مشاهده –پرسش- فرضیه- آزمایش –نتیجه گیری ) تأکید می کنیم البته حیطه های عاطفی و روانی حرکتی هم مورد ارزشیابی قرار می دهیم و مطالب کتاب را می خوانند و مورد ارزشیابی قرار می گیرند

1- مدل کلاس : کلاس معمولی 2- 2- روش اکتشافی و فعّال 3- رسانه : قلم ، کاغذ ، تخته و گچ ، کتاب درسی و تصاویر و نوشته های آن 4- فعّالیّت معلّم : راهنمایی و ارزشیابی و سرکشی به گروهها 5- گروه های آموزش گیرنده : کل کلاس و گروههای 4 نفری 6- فعّالیّت فراگیران : انجام تمرینات گروهی و توضیح نتایج وبه وسیله نماینده گروه به کل کلاس 7- مدت 10 دقیفه

.

15- جمع بندی مطالب تدریس شده : در پایان به جمع بندی پاسخ ها و آنچه ارائه گردید پرداخته و مراحل انجام کار را مرور کرده تا بتوانند در آینده با این روش ( اکتشافی ) پاسخ سوالات و مشکلات خود را به دست بیاورند . همچنین از صفحه49تا 54کتاب را مطالعه کرده و آزمایشات و سوءالات آن را به صورت گروهی انجام داده و نتیجه را گزارش می دهند و معلّم به ارزیابی و راهنمایی فراگیران می پردازد .

16- ارزشیابی نهایی

1- مدل کلاس : معمولی 2- روش : پرسش و پاسخ 3- رسانه : کتاب - تخته –گچ و دفتر و قلم 4- فعالیت های معلم : طرح سوءالاتی در رابطه با درس بر اساس اهداف رفتاری 5- گروههای آموزش گیرنده : کل کلاس 6- فعالیت های شاگردان : پاسخ به سوءالات 7- مدت 5 دقیقه

با توجه به هدف های رفتاری و نقطه ی شروع درس ، در پایان ارزشیابی تراکمی به عمل می آوریم و هدف های رقتاری درس را از دانش آموزان سوءال کرده و با پرسش هایی از کتاب ارائه داده تا مطمئن شویم دانش آموزان مطالب تدریس شده را یاد گرفته اند مثلاَتحلیل خود ونتیجه گیری از درس را به صورت فردی بنویسند یا مراحل اجرای کار خود را در پنج مرحله ارائه نمایندو در صورت نیاز فعّالیّت ترمیمی انجام می دهیم

17- دادن تکالیف و پایان درس :

از دانش آموزان می خواهیم تمرینات صفحه 49 تا 54را مجدداً در خانه انجام داده و تصاویر ی را در رابطه با درس به کلاس بیاورند . و بیک سایه با دستان و پاها درست کرده و نقاشی کنند و به کلاس بیاورند

1-مدل کلاس : فعالیت انفرادی و گروهی در خانه 2- روش : مکاشفه ای و فعّال 3- رسانه : کتاب - دفتر و قلم و وسایل دسترس و موبایل یا دوربین عکاسی 4- فعّالیّت های معلّم :تعیین تکالیفی در رابطه با درس بر اساس اهداف رفتاری 5- گروههای آموزش گیرنده : کل کلاس 6- فعّالیّت های شاگردان : پاسخ به سوءالات و انجام تکالیف 7- مدت 5 دقیقه

تهیه کننده : حمید فتحی زاده

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

آموزش ابتدایی

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.